Kansliet stängt fredag 15/12

Fredagen 15/12 är kansliet stängt på grund av stor personalkonferens. Ni är välkomna att höra av er igen på måndag 18/12 då kansliet har öppet som vanligt. Ni hittar våra telefontider och alla kontaktuppgifter till kansliet och personalen här.

Vad hände på Riksmötet 2017?

Riksmötet 2017 hölls på Hotell Södra Berget i Sundsvall den 24-26 november. Drygt 170 personer spenderade helgen, omgivna av snö och en fantastisk utsikt över med Sundsvall, med att diskutera Sveroks framtid. På fredagen hölls först en utbildning om hur mötet går till och efter middagen satte det igång på riktigt!

Mötets öppnande och formaliabeslut
Mötet öppnades av förbundsordförande Alexander Hallberg och därefter var det dags för beslut om formalia, en punkt som brukar vara färdig rätt snabbt. I år fanns det dock behov av att fastställa vad uttalandet från Riksmötet 2015, angående Sveroks värdegrund, ska innebära i praktiken. Uttalandet hittar du här. Detta behandlades under punkten Mötesordning och mötet beslutade “att en person med uppdrag som står i konflikt med Sveroks värdegrund, enligt uttalande från 2015, inte är valbar till post i Sverok och en person som redan är vald inom Sverok som senare blir vald till uppdrag som står i konflikt med Sveroks värdegrund, enligt uttalande från 2015, inte längre är valbar och därmed förlorar förtroendeuppdraget inom Sverok.”

Avslutning av 2016 och rapporter från 2017
Härnäst på dagordningen var avslutningen av 2016. Eftersom Riksmötet hålls i slutet av året har 2016 inte avslutats än, även om det kan kännas som det är länge sedan. Därför hanterades nu 2016 års verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Därefter lästes rapporter, för verksamhet och ekonomi fram till och med augusti 2017, upp.

Valberedningsmingel och friformsdebatter
På kvällen ajournerades, dvs pausades, mötet och det var dags för valberedningsmingel. Detta är en möjlighet för alla ombud att träffa kandidater till förtroendeposter och ställa frågor till dem för att få en bättre uppfattning inför förtroendevalen på söndagen.

Efter frukosten på lördag morgon var det dags för friformsdebatter. Under de andra delarna av mötet sitter alla ombud i plenum, dvs samlade i möteslokalen och den som vill säga vad den tycker i en fråga får skriva upp sig på talarlistan för att sedan gå upp på scenen och prata. För att kunna diskutera saker i ett format där kanske andra frågor och idéer kommer upp, brukar lördagens förmiddag ägnas åt friformsdebatter där motionerna diskuteras. Under friformsdebatterna samlas de som vill diskutera en viss fråga för att göra det. Sedan rapporterar respektive moderator, dvs den som ledde samtalet, vad de pratat om.  

Eftersom endast tre motioner inkommit i år diskuterades även verksamhetsplanen samt två återkommande utmaningar för Sverok: Hur kan vi göra för att öka det ideella engagemanget i förbundet? och Hur kan vi göra för att stärka samhörigheten i förbundet? Innan det var dags för lunch presenterade sig även alla som kandiderade till förtroendeposter.

Motionerna
Efter lunch var det dags för motioner och först ut var “Gals motion om utrustningsbidrag”. Motionen föreslog “att föreningar med en lokal och / eller allmän utrustning ska kunna söka ett utrustningsbidrag”, men mötet valde att avslå motionen.

Nästa motion var “Ett förbund närmare varandra” som hade fyra förslag

  1. att Sverok som förbund aktivt ska arbeta för att skapa ett arbete som kommer närmare föreningarna, där föreningarna känner sig mer delaktiga i verksamheten förbundet bedriver.
  2. att förbundet ska besöka och kommunicera med olika föreningar runt om i landet och att detta ska spridas, för att vi alla föreningar ska lära oss av varandra.
  3. att förbundet ska titta på lösningar att skapa nätverk för att föreningar själva ska kommunicera mellan varandra.
  4. att ett mentorskapsprogram och ett nätverk för Proud & Nerdy ska skapas, för att föreningar lättare ska kunna få hjälp i att göra Pride-arrangemang, samt att utnyttja kompetensen hos tidigare Pride-arrangörer.

Mötet beslutade att första att-satsen anses besvarad, dvs att det är något Sverok redan gör. Motionären drog tillbaka de övriga att-satserna, men istället kom en punkt, som berör ämnet, in i verksamhetsplanen. Men nu går vi händelserna lite i förväg!

Den tredje motionen var en ändring av §41 i stadgarna. Paragrafen handlar om huruvida vilken roll anställda, som också är medlemmar i förbundet, får ha på Riksmötet. Motionen kom från förbundsstyrelsen som yrkade att §41 ändras till “Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt”. Mötet beslutade istället att ändra §41 till ”Anställd i förbundet, dess distrikt och av förbundet helägda bolag har närvarorätt på Riksmötet” och att lägga till en stadgekommentar som lyder ”Med yttranderätt på riksmöte menas rätten att debattera frågor. Att sakna yttranderätt på riksmöte innebär inte att personen inte får komma med sakupplysningar och svara på direkta frågor ställda från riksmötet.” En stadgekommentar är en beskrivning av hur riksmötet eller förbundsstyrelsen beslutat att tolka stadgan.

Sista punkten som skulle avhandlas på lördagen var fastställande av verksamhetsplanen 2018. Det fanns många yrkanden om att lägga till saker på denna punkt, bl.a. fick förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte komma med en proposition om Sveroks hållbara engagemang och förebyggande av psykisk ohälsa, att kalla till en nätverksträff för Proud and Nerdy-arrangörer tidigt 2018 för att koordinera inför årets Pride och att ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument.

Middag med avtackningar
På lördagskvällen hölls traditionsenligt en middag med underhållning från scenen och avtackningar. Sam Schönbeck gjorde ett fantastiskt jobb som konferencier, Alexander Hallberg mottog en medalj från Hyperions, Sveroks norska systerförbund, orden Det Gyldne Horn (här kom kvällens första tårar från scenen) och alla ideella som engagerat sig under året avtackades. Sist, men absolut inte minst, tackade Tjarls Metzmaa och Alexander Hallberg varandra för sina tre år ihop som förbundssekreterare respektive förbundsordförande. Tjarls hade satt ihop en film där ett 40-tal andra personer berättade om sin upplevelse av Alexander som ordförande och Alexander hade kommit ihåg att Tjarls för 18 månader sedan nämnt att han ville ha en cutout av sig själv, så nu har han en. Vid det här laget rann tårarna på många i salen.

Läs mer »

Årets Spelare 2017 är Åsa Roos

Under Spelhobbyförbundet Sveroks årsmöte ikväll presenterades Årets Spelare 2017. Priset delas ut varje år till någon som gjort något exceptionellt för spelhobbyn. Priset gick till Åsa Roos, designer, bloggare och spelrecensent som länge arbetar för jämställdhet inom spelvärlden. Sveroks styrelse ihop med en utvald jury från den svenska spelhobbyn och spelbranchen valde årets vinnare med motiveringen:

 

För sin långa gärning som designer, recensent och bloggare i spelsverige var inte bara årets pristagare en av de första att uppmärksamma ojämlikheten inom spelvärlden, hon blev också en röst inifrån spelindustrin, som inspirerat tusentals unga spelskapare att inte bara göra bättre spel utan också en bättre värld.

 

 

Åsa Roos har under många år arbetat mot sexism och för jämställdhet inom spelhobbyn, hon har unde många år skrivit för tidningen Fenix och utseddes förra året till hedersdoktor vi högskolan i Skövde. Åsa själv hade inte möjlighet att själv delta på prisutdelningen då hon bor och arbetar i Kanada på spelstudion Bioware, men hade det här att säga om priset.

 

Jag har kämpat ganska länge för att spelkulturen och spelbranschen skall bli bättre på inkludering och jämställdhet. Att få bekräftelse för att det jag har försökt göra ger resultat känns stort, och det är något jag verkligen uppskattar. Jag tar emot den här utmärkelsen som ett bevis för att spelkulturen faktiskt börjar ändra på sig. Jag tar inte emot det för mig själv. Jag tar emot det för alla de som tillsammans med mig kämpat för att nå så här långt. Tillsammans når vi ännu längre.

Priset har delats ut sedan 2009 och tidigare vinnare av priset inkluderar bland andra Johanna Koljonen, Orvar Säfström, Susanne Möller och Madeleine ”MaddeLisk” Leander.