Styrelsemöte, X-Wing och årets uppdrag

Under 2015 möts styrelsen 13 gånger, för styrelsemöten och orienteringsmöten, online och offline. Från styrelsemötena kan du hitta protokollen här på hemsidan, men för att göra mötena mer tillgängliga för dig som inte älskar protokoll (protokollälskare får go bananas på vår arkivsida!) kommer här en översikt av årets första styrelsemöte från förbundssekreterare Tjarls Metzmaa:

Foto: Tjarls Metzmaa

Foto: Tjarls Metzmaa

En stor del av mötet ägnades åt att gräva oss ner i förbundet, verksamhetsplanen, vår strategi och varandra. På lördagskvällen, när vi inte hade mötestid, kom även Björn och Guido från Dragon’s Lair för att spela X-Wing: The Miniature Game med oss. Målet är att både styrelsen och de som arbetar på Sverok ska ha koll på alla förbundets olika verksamhetsgrenar.

Vi tog beslut om nivåerna för lokalbidrag och träffbidrag i enlighet med vad Riksmötet satt för nivåer i budgeten. Vi antog även uppdaterade varianter av några styrdokument, däribland förvaltningsorganisationen som visar hur hela förbundet är uppbyggt på riksnivå.

Läs mer »

#ViÄrSverok

Jugger – sporten där svärden och postapokalypsen alltid är nära

Har du också gått och funderat på hur du ska uppfylla ditt nyårslöfte om att uppleva spännande nya saker under 2015? Eller tycker du att en hobby som utövas med stav, kedja och långsvärd och bäst kan beskrivas som en blandning av rugby och fäktning låter helt fantastiskt? Då vågar vi påstå att Jugger är något för dig, och vi låter Ruben Wickenhäuser förklara vad det innebär: 

JuggerJugger har lajvinslag men fungerar som en sport med matcher och turneringar. Det är som en blandning av rugby och fäktning – å ena sidan har fyra spelare en stav, kedja eller ett ”långsvärd” för att kunna fäktas med sina motspelare, å andra sidan ska laget med bäst kommunikation och lagspel ha de bästa chanserna att vinna. Ett väldigt unikt upplägg kan man säga.

Jugger grundas på en postapokalyptisk amerikansk film, ”Blood of heroes”, och har utvecklats till sin aktuella form i Tyskland. Det hela började 1992 men spred sig först från och med cirka 2000. Nu finns lag i många länder: Spanien, Australien, Irland, Mexico, USA med flera.

Läs mer »