Det har varit en hel del frågor i sociala medier  i anledning av ett pressmeddelande från Lotteriinspektionen.

Jag vill göra följande klarläggande:

  • den nuvarande lagen talar om ”mekaniska eller elektroniska spelautomater”. Hit räknas även datorer som kan användas för spel av olika slag. Detta innebär i princip att LAN skulle kunna falla under lagen
  • Rebecka och undertecknad träffade Lotteriinspektionen i maj 2012 för att uppmärksamma myndigheten på hur lagen påverkar ideella föreningar
  • i september 2012 skickade Lotteriinspektion en skrivelse till regeringen där man tydligt klargjorde skillnaden mellan kommersiell och ideell verksamhet (se sidan 17, 18 och 25 i skrivelsen)
  •  efter kontakt med Lotteriinspektion idag (den 26 juni 2013) vet vi att regeringen ännu inte gått vidare med förslaget.

Vår bedömning är att även om den nuvarande lagen gäller och en ändring verkar dröja så är Lotteriinspektionen väl insatt i skillnaden mellan den verksamhet som bedrivs på kommersiella bas (t.ex. Internetkaféer) och i Sveroks medlemsföreningar.

Vår bedömning är att Lotteriinspektionen inte kommer att kräva att ideella föreningar söker tillstånd för sina LAN. De kommer inte heller att jaga föreningar.

Sammanfattningsvis: inget nytt har inträffat utan det är samma lag som gäller i dag som under de senaste åren. Lotteriinspektionen är väl medveten om skillnaden mellan företag och föreningar och har gjort ett förslag till nya lagtext. Ärendet ligger hos regeringen. Det finns ingen anledning för Sveroks föreningar att agera annorlunda än tidigare.