I april varje år publiceras Sveroks årsdokument, en sammanställning över verksamhet och ekonomi för det föregående året. De dokumenten är sedan också en del av rapporteringen på Riksmötet! I år äger Sveroks Riksmöte rum i Katrineholm, helgen 18–20 november. Du kan läsa mer om det här!

Du kan ta del av årsdokumenten i PDF-format nedan, och om du har frågor, kontakta oss på info@sverok.se!

Verksamhetsberättelse 2015

Ekonomisk berättelse 2015

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015

Foto: Malin Huusmann

Foto: Malin Huusmann