Vart får Sverok sina pengar ifrån?
För 2016 ser prognosen ut att vara följande:

 • statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 9,9 miljoner (61 %)
 • ersättning för Regionala FöreningsKonsulenter (RFK) från distrikten 2,1 miljoner (13 %)
 • externa projektmedel 3,1 miljoner (19 %)
 • sålda tjänster (mest bokföring till distrikten och Sverok Admin) 145 tkr (1 %)
 • övriga intäkter 1 miljon (6 %)

Vem bestämmer över Sveroks pengar?

Varje år beslutar Sveroks årsmöte som kallas Riksmötet (RM) hur pengarna ska fördelas. På RM är det ombuden som medlemsföreningarna har röstar fram som har makten.

Jag tycker att X borde vara Y istället! Jag vill förändra!

För att påverka och förändra kan du:

 • Nominera dig själv till nästa ombudsval som kommer att ske sommaren 2017
 • Skriva en motion till RM (för sent i år, men till nästa år!)
 • Kontakta de medlemmar som har blivit valda till ombud och prata med dem om dina tankar och visioner. Du hittar hela listan på www.val.sverok.se
 • Skicka ett förslag till förbundsstyrelsen! www.sverok.se/sverok/forslag

Hur mår Sveroks ekonomi egentligen?

För i år ser läget stabilt ut för första gången och den budgeten som är föreslagen skulle innebära ett positivt resultat för 2017. Detta är välbehövligt eftersom att vi har använt stora delar av vårt egna kapital, trollkistan, till att klara tidigare år. Sedan 2012 har vårt egna kapital minskat från drygt 20 miljoner till 2,5 miljoner och vi måste nu börja återhämta oss. Det är alltså ingen fara med förbundet, men det är viktigt att bygga upp trollkistan inför framtiden.

Hur fungerar statsbidraget?

Tänk dig statsbidraget från MUCF som en stor tårta. I det här fallet är tårtan 240 miljoner kronor. Av den tårtan får varje ungdomsorganisation en bit var som är en miljon kr. Därefter fördelas den tårta som är kvar baserat på hur många medlemmar och föreningar som varje förbund har.

Tårtan har varit lika stor väldigt länge och har inte  har ökat i takt med att allt blir dyrare. Dessutom har antalet ungdomsorganisationer, medlemmar och föreningar blivit fler, så varje tårtbit som delas ut blir mindre och mindre för varje år. För 2016 så beräknas värdeminskningen för hela ungdomsrörelsen vara 31 miljoner kr.

Hur fungerar statsbidragseftersläpningen?

Statsbidraget har en eftersläpning på 3 år, vilket betyder att de vi pengar vi får nästa år baseras på det som hände 2015.

För att förtydliga:
2015 pågår verksamhet, Sverok får medlemmar och föreningar inskrivna i eBas.
2016 skickar vi in en ansökan till MUCF med 2015 års siffror
2017 får vi en utbetalning.

Varför kan ni inte bara begära mer pengar från staten?

Under flera år har vi besökt MUCF minst en gång om året för att påpeka att det är orimligt att det varje år sker en 20% minskning av det bidrag som en medlem och en förening ger. Sedan 2006 har det bidraget halverats. Vi har också besökt regeringen som slutligen är de som beslutar om den budget som MUCF får.

Sedan förra året har vi lagt mest energi på att tillsammans med resten av ungdomsrörelsen engagera oss i www.dubblastodet.se. Kampanjen drivs av LSU, Landsrådet för Ungdomsorganisationer, som är en samlingsorganisation för alla ungdomsorganisationer i Sverige. Där kan också du engagera dig! Det finns rapporter med information och instruktioner för hur du hjälper till. Ju fler det är som skriker att detta är viktigt, desto viktigare blir det.

Varför försvann träffbidraget och lokalbidraget?

RM beslutade om en budget där de inte fanns. Förbundsstyrelsen var de som la fram förslaget och det gjordes för att kunna prioritera andra delar av verksamheten.

Vad innebär trollkistan?

Trollkistan är ett skämtsamt och internt sätt att prata om det egna kapitalet. Alltså de pengar som vi sparat från tidigare år. Det är viktigt att en föreningen har ett eget kapital för att kunna ta ansvar för verksamheten på ett stabilt sätt. Det är rimligt att det egna kapitalet ska motsvara minst 6 månaders kostnader. För Sverok innebär det att det egna kapitalet optimalt bör ligga på 5 – 6 miljoner.  

Vad gör Sverok för att få in mer pengar?

 • Under året har vi anställt en marknadsansvarig som arbetar med att söka fler projekt, knyta kontakter med sponsorer och göra förbundet mer sponsringsbart.
 • Engagerar oss i www.dubblastodet.se för att öka statsbidraget
 • RFKs arbetar med att få inge mer pengar till spelhobbyn regionalt

Varför måste projekt X få pengar, kan inte det gå direkt till föreningarna?

Alla projekt i budgeten är sådant som vi har ansökt om och fått beviljat för att göra något specifikt. Om vi gör något annat med pengarna skulle vi bli återbetalningsskyldiga.

Hur bestämmer ni vilka projekt som satsas på i budgeten?

Projekten som finns i budgeten är inte satsningar, utan mer en redovisning av det som redan har beslutats av extern bidragsgivare.

För att påverka vilka projekt som Sverok driver kan du antingen skicka in ett förslag till styrelsen eller motionera till RM!

Kan ni inte bara flytta om lite pengar i budgeten?

Inte när den väl har blivit beslutad, men varje år tar RM ett beslut om en ny budget och då går det att göra vad som helst. Självklart kommer vissa beslut få större konsekvenser än andra, men det förslag som styrelsen lägger ska ses som just ett förslag.

Om min förening vill ha pengar till ett projekt, vart vänder vi oss då?

Det finns mängder av bidragsgivare när det kommer till projekt! För att få hjälp med att hitta dessa och skriva en ansökan går det jättebra att höra av dig till ditt distrikt och den RFK som finns där. Om du inte får kontakt eller inte vet vilket distrikt din förening tillhör, skicka ett mail till info@sverok.se så hjälper vi dig rätt!

Varför gör inte Sverok mer saker, är det ekonomin som styr det?

För det mesta, ja. Däremot är det alltid RM som bestämmer hur vi ska prioritera och använda de pengar som vi har!

Varför har Sverok som förbund ont om pengar men inte distrikten?

Det ser väldigt olika ut i olika distrikt, vissa har gott om pengar och andra har väldigt lite. Detta beror på att distrikten till största del får sin finansiering från landstingsbidrag. Landstingen har väldigt olika regler och framförallt väldigt olika budgetar.

Förbundet får sina pengar från MUCF och som det förklaras i de två frågorna om statsbidraget så är det en minskande källa.

Hur ser årets budgetförslag ut?

Förbundsstyrelsens förslag ser du här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11dWHq-v9NkYsJbUjYqXmB02sXI8y01U1KLGJ7VtWl14/pubhtml?gid=0&single=true

Jag har fler frågor, hur får jag svar?

Maila in till info@sverok.se så kommer vi att svara på allt du undrar!