2017 är e-sportens år och detta markeras med att Svenska e-sportförbundet nu har skickat in sin medlemsansökan till Riksidrottsförbundet (RF). I och med ett medlemskap får e-sporten ett fullt erkännande som idrott. Det skapar förutsättningarna för att enhetligt diskutera och arbeta med organiserad tävlan, internationell representation samt utbildnings- och hälsofrågor.

– Jag ser fram mot 2017 som e-sportens år! Vi har kämpat länge för att nå denna punkt och nu är vi här där e-sporten är enorm och en viktig spelare i samhället. Att medlemmarna i Riksidrottsförbundet godkänner oss i maj blir kronan på verket, säger Emil “HeatoN” Christensen, e-sportlegend och debattör.

E-sportträning på Arena Online i Malmö
Foto: Malin Huusmann

Svenska e-sportförbundet, som startades under hösten 2016, har nu skickat in sin ansökan för att bli en del av Riksidrottsförbundet (RF). Med 35 föreningar och 2246 medlemmar var intresset för förbundet rekordstort efter starten i november. Nu kommer ansökan att behandlas av RF och sedan kommer deras medlemsorganisationer att rösta om att bevilja inträde för e-sporten på årsmötet i maj. Vid ett medlemskap skulle e-sport troligen räknas som en precisionsidrott, som till exempel skytte eller dart.

Svenska e-sportförbundets fokus kommer bland annat vara att bygga upp ett system för tävlan som påminner om den traditionella idrotten. Det skulle innebära en tydligare väg för amatörer att arbeta sig upp till en etablerad nivå. Utöver det kommer förbundet representera Sverige internationellt, arbeta med beteenden och attityder samt driva utbildnings-, utvecklings- och hälsofrågor inom e-sportens område. Som erkänd idrott kommer olika insatser för ökad fysisk aktivitet lättare genomsyra alla nivåer av svensk e-sport och därmed leda till en ökad rörelse bland utövarna.

– När RF godkänner oss i maj kommer det direkt ge oss ett erkännande. På lång sikt kommer det ge en möjlighet att arbeta med det som blivit åsidosatt länge, som att på riktigt få igång organiserad fysisk aktivitet kopplad till e-sporten. Det skulle vara en viktig insats för folkhälsan, säger Alexander Hallberg, ordförande för Svenska e-sportförbundet.

•••

Faktaruta om e-sport

  • E-sport, elektronisk sport, innebär organiserat tävlande i första hand på dator eller spelkonsol.
  • Mellan 90 och 99 procent av alla svenskar i åldern 16–25 år spelar digitala spel i någon form.
  • Runt 50 svenskar försörjer sig på att tävla i e-sport och antalet fortsätter växa.
  • Internationellt är det ett par tusen som kan livnära sig på e-sport.

 

Kontakt

Alexander Hallberg
076-629 29 99
alexander.hallberg@sverok.se / info@svenskaesportforbundet.org

 

Svenska e-sportförbundet initierades i november 2016 och har över 2000 medlemmar fördelade på 35 föreningar. Förbundets mål är att främja det professionella e-sportandet i Sverige. I tillägg driver förbundet utvecklings- och utbildningsfrågor och representerar Sverige internationellt inom e-sporten.
www.svenskaesportforbundet.org