I vanlig ordning och precis som varje styrelsemöte så samlades vi på fredagskvällen för spel, lek och annan samkväm. Denna gång var däremot inte som alla andra eftersom att nästan alla kansliets anställda fanns på plats också, eftersom att de hade ägnat dagen åt att planera sitt år. Det spelades brädspel, gjordes värderingsövningar, tävlades i Jesperdy (frågesport anordnad av Jesper) och pratades långt inpå småtimmarna.

Lördagen började med ett gemensamt pass där styrelse och kansli gemensamt gjorde några övningar och pratade om förbundets långsiktiga strategi, detta inna de två enheterna delade på sig för att kansliet skulle fortsätta verksamhetsplanera och styrelsen skulle gå över i mer traditionellt möte.

Under helgen fattades det väldigt många beslut, trots att tid ägnades åt gemenskap med kansli och övningar för att komma samman som grupp eftersom att tre personer försvunnit sen senast och tre nyvalda skulle välkomnas.

Protokollet kommer som vanligt att publiceras den sista i nästkommande månad, men redan nu får ni en förhandsblick på vilka beslut som fattades:

  • Vi antog lite drygt 500 nya medlemsföreningar
  • Verkställande utskottet hade beslutat att delta i en projektansökan om att skapa ett e-sportcenter nere i Malmö, avböja medverkan i en ny omgång av Game over Hate samt bilda AG Utbildning. AG Utbildning kommer informellt och skämtsamt kallas för “AG Skilltree”
  • Styrdokumentet “Styrelsens arbetsordning” uppdaterades. Förändringarna handlar mest om kommunikation inom förbundsstyrelsen och mellan förbundsstyrelse och distriktsstyrelser.
  • Styrdokumentet “Riktlinjer för föreningsnamn” uppdaterades för tredje gången på ett halvår, men nu är vi nog hemma i finjusterandet
  • En rad styrdokument hade blivit inaktuella och avskrevs. Fem styrdokument som rörde personal avskrevs också med målet att de ska återuppstå som kanslidokument under året.
  • Rutinmässiga beslut som är viktiga för det löpande arbetet fattades, så som vilka som får attestera och vilka som får skriva under i Sveroks namn.
  • Vi beslutade även om årets viktiga datum för förbundsstyrelsemöten, SLAG, K-möten, O-möten och förstås Riksmötet.
  • Tre punkter bordlades och behandlades inte, dessa var: “BU: Riktlinjer för kos”t, “BU: Avskrivning av arbetsgrupper” samt “Medlemsförslag: Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar”

Alla underlag finns förstås som vanligt på forumet!

I övrigt är uppdragslistan fortsatt ett bra ställe att söka information kring vilka saker styrelsen arbetar med och hur det går för oss.

Bilden är från mötets sista skälvande minuter när alla sitter och arbetar på sin utvärdering

Tjarls Metzmaa
Förbundssekreterare