Spelbranschen växer så det knakar. Ändå är spelkulturen relativt bortglömd av politiker, tjänstemän, kulturarbetare och media. 

– En del tror fortfarande att det är en fluga som bara barn håller på med, säger tv- och spelprofilen Orvar Säfström, som ska prata om spelkultur inför beslutsfattare från hela Sverige.

Star Wars-lajv under Nordsken 2016

Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN. Spelbranschen är större än någonsin tidigare. Det visar inte minst mängden utövare i landet. Till exempel spelar fler än 90 procent av alla svenskar i åldern 16 till 25 år digitala spel i någon form. Samtidigt har Sverok, som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn i landet, dubbelt så många medlemmar som alla politiska ungdomsförbund tillsammans. Med sina 100 000 medlemmar är de landets största ungdomsförbund. En medlemssiffra som ökat med 15 000 bara senaste året. Ändå är branschen inte i närheten av den uppmärksamhet som den förtjänar, i förhållande till antalet utövare. Det menar bland andra tv- och spelprofilen Orvar Säfström som i slutet på maj kommer att närvara vid norra Skandinaviens största spelmässa, Nordsken i Skellefteå, och delta i en konferens om spelkultur.

Syftet är att samla beslutsfattare från hela Sverige och ge en bild av vad spelkultur är samt visa på de positiva effekter som den ger till samhället.

– Det finns för många som fortfarande tror att det är en subkultur, som inte förstår hur utbrett och normalt det är att spela spel i dag. Spel och dess tillhörande kultur, som att hänga på sajter, skapa spelmusik och berätta och få uppleva saker genom spel är en viktig del i väldigt många människors liv, säger han.

En oförståelse för både spelbranschen och dess kultur kan vara hämmande på många plan för hela samhället. Dels kan det påverka spelindustrin där Sverige i dag har en framstående position.

– Har man inte förståelse för det politiskt och vilken miljardindustri det är, så riskerar vi att tappa vår position. Det kan handla om alltifrån att vi behöver fler bostäder, till arbetstillstånd till att vi behöver programmering i skolan istället för syslöjd.

Dels kan en oförståelse påverka kulturlivet till det sämre.

– Spel handlar inte bara om pengar och business. Spel berikar och ger upplevelser, på samma sätt som det gör för någon som gillar att gå på opera eller teater. Värdet av det är oerhört betydelsefullt, säger Orvar Säfström.

Likadant resonerar Sanna Hedlund, Sverok Västerbotten, som är med och arrangerar konferensen på Nordsken.

– När kunskapen om spel som kultur generellt sett är låg så påverkar det vårt samhälle mer än vad många tänker på. Till exempel så kommer spel och tillhörande kultur inte med i kulturplaner på nationell och regional nivå, vilket vidare bidrar till att en stor del av landets befolkning och det de håller på med inte kommer att få samma chans att synas och höras.

Om spelkulturkonferensen på Nordsken:
– Riktar sig till politiker, tjänstemän, kulturarbetare och media.
– Konferensen ska samla beslutsfattare från hela Sverige.
– Syftet är att ge en bättre bild av vad spelkultur är och visa på den positiva effekt den ger.

 

•••

För mer information: 

Johan Linder
Mässgeneral, Nordsken
johan@nordsken.se
Tel: 076-823 34 60

Malin Hole
Kommunikatör, Sverok
malin.hole@sverok.se
Tel: 070-142 67 80

Om konferensen
https://nordsken.se/konferens

Bilder
https://nordsken.se/press

Om Nordsken
Nordsken är norra Skandinaviens största spelmässa för spel, kultur och kreativitet.
Mässan arrangeras 25 – 27 maj i Skellefteå.
https://nordsken.se/konferens

Om Sverok
Är landets största ungdomsförbund med 101 000 medlemmar.
Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra.