Årets tredje förbundsstyrelsemöte anordnades i Skellefteå under helgen 27-28 maj och här kan du läsa allt om besluten och diskussionerna. Vi valde att återvända till Skellefteå även i år för att denna gång kunna tajma in ett besök på Nordsken, norra Skandinaviens största spelkonvent. Ett riktigt hejdundrande kalas som är en stor manifestation av nästan allt Sverok är. Bland programpunkterna finns serietecknare, cosplay, e-sport, föreläsningar, digitala spel, analoga spel och massa andra nördhärligheter.


Styrelsen uppställda på rad med Nordsken i bakgrunden
Från vänster: Alexandra Hjortswang, Sebastian Krantz,
Alexander Hallberg, Anna Erlandsson, Cecilia Hällstrand
samt Jenna Yeung. Inte med på bilden: Tjarls Metzmaa,
Albin Westermark samt Sam Schönbeck.

För mer om Nordsken, läs gärna Annas egen skildring, för även om vi spenderade kvällarna med spel och nördigheter i överflöd så var huvudorsaken till att vi träffades förstås att hålla möte. Alla punkter går som vanligt att se på forumet, men nedan kommer en sammanfattning:

 • Anta nya medlemsföreningar
  Som vanligt vid varje styrelsemöte antar vi formellt de föreningar som ansökt om medlemskap. Detta möte var det lite drygt 600 föreningar som välkomnades in i Sverokgemenskapen! Varmt välkomna ska ni alla vara!
 • Uppdragslistan
  Uppdragslistan är den plats där du kan se var styrelsen arbetar med och vem som gör det. Så om du är nyfiken på hur arbetet går med en särskild punkt är det bara kika in där!
 • Lägga rapporter till handlingarna
  Förutom den sedvanliga statistikrapporten så fanns här ett antal extra intressanta rapporter.

  • Revisorerna gjort en skrivelse för att säkerställa valberedningens självstyre.
  • AG Leia har haft en träff och har skrivit en rapport om hur det gick. Den är superpeppig och jag uppmanar verkligen till härlig läsning.
  • Motionen ”Gör det enklare att vara ung” har besvarats vad gäller bankkonton. Tyvärr kommer det inte att finnas någon möjlighet att erbjuda konton för de som är yngre än 16 år. Allt pekar tvärtom på att det på sikt kommer bli svårare generellt för ideella föreningar att skaffa bankkonton. Vi hoppas kunna ha kvar möjligheten att erbjuda konton så länge som möjligt.
  • Motionen som handlade om försäkringar har blivit besvarad med lösningar till alla problem som presenterades! Skönt att kunna bocka av något som helt färdigt och löst!
 • Protokollförning PC-beslut
  PC står för Per Capsulam och syftar till beslut som fattats mellan styrelsemöten. Även detta möte har en hel del PC-beslut fattats, detta beror till största del på att vi i början av året gjorde om det så att beslut som tidigare fattats av det verkställande utskottet (VU) numera beslutas av hela styrelsen. Denna gång är det ett antal projekt och styrdokument för arbetsgrupper.
 • BU: Distriktsanvändare i eBas
  Det nya datalagringsdirektivet som kommer börja gälla under nästa år skärper till hanteringen av personuppgifter. Detta genom att förbundets ansvar utökas, men också en ökning av bötesbeloppen förenade med att göra fel. Därför beslutade styrelsen att stänga av distriktsstyrelsernas tillgång till eBas.
 • DU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen
  Demokratifrämjaren är en typ av mötesfunktionär som vi väljer vid varje styrelsemöte, men vad innebär uppdraget? Efter några år av att det bara har rullat på var det lämpligt att ta en diskussion kring vad som gäller och hur vi ska tydliggöra detta.
 • BU: Åtgärder för att stärka ungas representation
  På Riksmötet 2016 var ungas representation på Riksmötet en het fråga. Nu har vi sammanställt mängder av fakta, men också fattat beslut om att utöka vilka uppgifter vi samlar in framöver för att kunna ha ännu bättre kunskapsunderlag.
 • BU: Ideellt engagemang
  Detta har varit lite av min ögonsten och jag tänker inte ens försöka skriva objektivt om den. Redan i min första kontakt med Sverok så kändes frågan om hur vi får fler att engagera sig, fler att känna stolthet för förbundet och ge den kärlek som behövs för att vi ska gå runt högaktuell. Jag har i nästan varje plädering för mig själv inför förtroendeval pratat om detta och detta känns som det enskilt största steget för att förändra. Det kanske inte ser mycket ut för världen, men styrdokumentet är ett resultat av närmare 40 personers arbete som pågått under 1,5 års tid. Den största skillnaden mot tidigare är att vi nu öppnar upp för fler och lättare sätt att engagera sig! Nu är ramarna på plats och arbetet kan börja! Du som läser detta, hör av dig, det finns med säkerhet något kul att göra som du är intresserad av!
 • BU: Ordförandenätverk
  Det började som en facebookgrupp som nu legat i träda ett tag. Vi lyfter upp initiativet, uppvärderar engagemanget och har som ambition att söka pengar för att nätverket ska ha möjlighet att ses. Distrikten är otroligt viktiga för Sverok som helhet och möjligheten att utbyta erfarenheter, finna stöd och glädje i varandra är essentiellt.
 • DU: Definition av spelhobbyn
  En stor enkät kommer över sommaren, men innan dess gav styrelsen sin input i utredningsarbetet.
 • DU: Verksamhetsplan 2018
  Riksmötet kanske känns långt borta men är närmare än vad du tror! Styrelsen utvärderade det som varit och tittade framåt på vad som är viktigt för förbundet. Detta var ett första spåntillfälle där allt möjligt slängdes fram till en mindre grupp som kommer arbeta för att harmonisera detta med våra största behov med strategins prioriteringar.
 • DU: Valåret 2018
  Nästa år är det val! Hur ska vi arbeta för att synas och få igenom våra ambitioner, och med vilka ska vi göra det?