Efter några dagars förlängning så har nu ombudsvalet stängt och resultatet har blivit färdigräknat. Under valet har föreningar kunnat nominera och rösta på de kandidater de tycker ska åka på Sveroks riksmöte i Sundsvall 24/11-26/11. Här kan ni se listan över de som blivit valda, och den kommer uppdateras kontinuerligt allt eftersom de valda tackar ja till att åka.

Det går fortfarande bra (fram till 6:e oktober) både att nominera de ni vill se i förbundsstyrelsen, valberedningen och som revisorer, och att skicka in förslag (motioner) på vad Sverok ska göra i framtiden eller förbättringar av hur Sverok fungerar.