Hej!

Det är vi som är Sveroks valberedning. Vi arbetar under ett års tid med att vaska fram de bästa kandidaterna för Sveroks förtroendevalda poster. De posterna är styrelse, revisorer och valberedning.

Vi försöker hela tiden fånga upp nya personer och peppa de att nominera både sig själva och andra de tycker passar.

När hösten och riksmötet börjar närma sig pratar vi med den nuvarande styrelsen, för att höra hur arbetet har fungerat under året. Vi intervjuar också alla nominerade och lämnar sedan ett förslag till Riksmötet, Sveroks högst beslutande organ. I vårt förslag strävar vi alltid efter en så bred representation som möjligt gällande likabehandling, verksamhetsgrenar och geografisk plats. Så att Sverok kan fortsätta vara i framkant gällande jämställdhet inom spelhobbyn.

För att nominera går du in på:

https://valberedning.sverok.se

Vill ni veta mer om hur vi arbetar, eller har ni kanske frågor kring nomineringar?
Maila oss då på:
valberedning@sverok.se