Sverok Admin AB är ett bolag som erbjuder utveckling, drift och support av IT-system för ideella organisationer. Bolaget ägs i sin helhet av Sverok. Se Sverok Admins hemsida för mer information om de produkter och tjänster som bolaget erbjuder.

Varför äger Sverok ett aktiebolag?

Som ideell organisation får inte Sverok bedriva kommersiell verksamhet. Att utveckla IT-system och sälja dem till andra organisationer är inte en verksamhet som Sverok kan bedriva av hävd och Skattverket skulle därför ifrågasätta förbundets status som ideell organisation. Däremot får Sverok äga bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet och som ger utdelning till Sverok som ägare. Många ideella förbund äger därför aktiebolag. Sverok Admin AB är Sveroks första och hittills enda bolag.

Bolaget bildades år 2011 som en del i arbetet med att bredda förbundets finansiering och därigenom minska beroendet av statsbidraget. Tanken är att bolaget på sikt ska ge en årlig utdelning som förbundet kan använda i sin verksamhet. I första hand har dock verksamheten möjliggjort för förbundet att minska sina IT-kostnader genom att man inte längre på egen hand bär kostnaderna för utveckling, drift och underhåll av de IT-system man använder.

eBas

Så fungerar det i praktiken

Förbundsstyrelsen skickar varje år ett ombud till bolagsstämman (bolagets motsvarighet till ett årsmöte). Eftersom Sverok är den enda ägaren så har detta ombud alla röster på stämman och bestämmer alltså allt. På stämman tillsätts den styrelse som ska ansvara för bolaget fram till nästa bolagsstämma. En styrelse i ett aktiebolag är normalt mindre praktiskt involverad i verksamheten än motsvarande styrelse i en ideell förening. Det handlar istället främst om att övervaka utvecklingen i bolaget och att tillsätta en VD som sköter bolagets verksamhet.

I dagsläget har förbundet placerat 90 000 kr i bolaget. Ett grundkapital som man har till förfogande för att bedriva verksamhet med. Förbundet har alltså inte gett bort dessa pengar utan snarare lånat ut dem. Som ägare förväntar sig förbundet att bolaget över tid allra minst ger mer avkastning än vad de placerade pengarna hade gett i ränta om man haft dem liggandes på ett bankkonto.

De första åren så köpte bolaget personaltimmar från förbundets kansli för att driva verksamheten mot kunderna och förbundet bedrev sin egen IT-verksamhet parallellt. Idag finns all IT-personal hos bolaget och förbundet är en kund till bolaget på samma sätt som övriga kunder.