Var tredje svensk anser att e-sport är en idrott

Till helgen är det dags för Riksidrottsförbundets årsmöte, där frågan om e-sportens medlemskap i förbundet kommer att lyftas. Enligt en undersökning från Novus instämmer så många som 32 % av de tillfrågade mellan 18 och 79 år att e-sport är en precisionsidrott och bland unga, 18–29 år, stiger den siffran till 47 %.

– Resultatet var oerhört glädjande för oss i Svenska e-sportförbundet då det är ett kvitto på att stödet för e-sport är utbrett i Sverige. Dessutom kommer stödet troligen bara att växa under de kommande åren om vi ser till åldern hos de som är mest positivt inställda, säger Liza Lind, ledamot i Svenska e-sportförbundet.

Ordförande för Svenska e-sportförbundet, Alexander Hallberg, kommer att finnas på plats på Riksidrottsmötet och tala för e-sporten. Målet är fortfarande ett medlemskap, trots att Riksidrottförbundets styrelse har lagt ett förslag om att inga nya medlemsförbund ska tas in förrän 2019, när RF hunnit se över sina antagningskrav.

– Det vi har sett i den här undersökningen är att när kunskapen om e-sport är låg är också acceptansen för e-sport låg. Det innebär ett ogiltigförklarande av ungas fritidsintresse och faktiska karriärer som på sikt kan skada Sverige som framstående e-sportnation. Resultatet visar också med all tydlighet att det är en fråga om när, inte om, e-sporten ska bli en del av idrottsrörelsen, säger Alexander Hallberg, ordförande för Svenska e-sportförbundet.

På påståendet om e-sport är en precisionsidrott svarade 32 % att de instämde helt eller instämde till stor del. 19 % förhöll sig neutrala och 22 % svarade att de inte instämde eller inte instämde alls. Till detta tillkom 26 % som ansåg sig ha för låg kännedom för att kunna besvara frågan.

Novus undersökning visar att okunskap verkar vara det största hindret för acceptans. De som tar avstånd från påståendet är ofta de som har lägst kännedom om e-sport. Med 32 % som instämmer i påståendet och 45 % som är neutrala eller avvaktar att svara är det endast 22 % som faktiskt tar avstånd från påståendet.

•••

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sverok. Syftet med undersökningen är att kartlägga allmänhetens kännedom om och inställning till e-sport. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt har 1057 intervjuer genomförts under perioden 6–12 april 2017. Deltagarfrekvensen är 60 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

•••

Kontakt
Alexander Hallberg, ordförande i Svenska e-sportförbundet
alexander.hallberg@sverok.se
010-551 93 10, 076-629 29 99

Malin Hole, kommunikatör på Sverok – Spelhobbyförbundet
malin.hole@sverok.se
010-551 93 21, 0701-426 780

Årsdokument för 2016

I april varje år publiceras Sveroks årsdokument, en sammanställning över verksamhet och ekonomi för det föregående året. De dokumenten är sedan också en del av rapporteringen på Riksmötet.

I år äger Sveroks Riksmöte rum i Sundsvall, helgen 24–26 november. Vill du veta mer om Riksmötet eller hur du deltar? Läs om det här!

Du kan ta del av årsdokumenten i PDF-format nedan, och om du har frågor, kontakta oss på 010-551 93 00 eller info@sverok.se.

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk berättelse 2016

Styrelseledamot Anna Erlandsson försjunken i datorn på Sveroks Riksmöte. Foto Anna Gerdén.

 

Grattis Sverok Skåne, Sverok Väst och Sverok Stockholm – här är era nya föreningskonsulenter!

Under våren har Sverok fått tre nya föreningskonsulenter. Vi ställer tre snabba frågor till dem och passar på att säga välkommen!

Sveroks nyaste regionala föreningskonsulenter, från vänster till höger: Coralynn Remning, Sabina Tennivaara och Mikaela Sundin.
Foto: Emilie Johansson

Tre snabba frågor till Mikaela Sundin, Sverok Stockholm

Vad kommer du att göra som regional föreningskonsulent?
Jag stöttar föreningar i Stockholm och på Gotland med till exempel föreningsfrågor, kommunikation och jämlikhetsarbete, och hjälper distriktsstyrelsen med administration, ansökningar och olika projekt.
.