Sverok har sommarstängt!

Under juli månad kommer Sveroks telefonväxel att vara stängd. Sveroks info-mejl, info@sverok.se, kommer fortfarande att kontrolleras, så vid frågor och funderingar går det bra att vända sig dit, men svarstiden kommer att vara längre än vanligt.

Är det någon ur personalen du vill nå? Du hittar alla uppgifterna på vår kontaktsida och skulle de vara på semester kommer deras autosvar informera er om när de är tillbaka igen.

Det går bra att göra beställningar via Sveroks webbshop, men tänk på att ha god framförhållning då vi inte har möjlighet att göra expressleveranser under juli månad utan endast gör utskick på måndagar och torsdagar.

Från och med 1 augusti har växeln sina vanliga öppettider igen!

FAQ för Sveroks enkät om etnisk mångfald inom svensk spelhobby

Vad är syftet med enkäterna?
Sverok skickar under sommaren 2017 ut två enkäter; den första går ut direkt via mail till Sveroks alla medlemmar och den andra sprids till spelintresserade i Sverige via olika forum och Facebook.

Syftet med den första enkäten är att titta på hur den etniska mångfalden ser ut i Sverok och vad Sverok kan göra för att arbeta för ökad mångfald när det gäller etnicitet. Syftet med den andra enkäten är att undersöka hur spelintresserade uppfattar Sverok och vårt inkluderingsarbete gällande etnisk mångfald.

Tanken bakom att vi skickar ut två enkäter är att kunna ge både ett inifrånperspektiv (från Sveroks medlemmar) och ett utifrånperspektiv (från spelintresserade) om hur Sverok kan bli bättre på att arbeta för en bredare etnisk mångfald.

Läs mer »

Var tredje svensk anser att e-sport är en idrott

Till helgen är det dags för Riksidrottsförbundets årsmöte, där frågan om e-sportens medlemskap i förbundet kommer att lyftas. Enligt en undersökning från Novus instämmer så många som 32 % av de tillfrågade mellan 18 och 79 år att e-sport är en precisionsidrott och bland unga, 18–29 år, stiger den siffran till 47 %.

– Resultatet var oerhört glädjande för oss i Svenska e-sportförbundet då det är ett kvitto på att stödet för e-sport är utbrett i Sverige. Dessutom kommer stödet troligen bara att växa under de kommande åren om vi ser till åldern hos de som är mest positivt inställda, säger Liza Lind, ledamot i Svenska e-sportförbundet.

Ordförande för Svenska e-sportförbundet, Alexander Hallberg, kommer att finnas på plats på Riksidrottsmötet och tala för e-sporten. Målet är fortfarande ett medlemskap, trots att Riksidrottförbundets styrelse har lagt ett förslag om att inga nya medlemsförbund ska tas in förrän 2019, när RF hunnit se över sina antagningskrav.

– Det vi har sett i den här undersökningen är att när kunskapen om e-sport är låg är också acceptansen för e-sport låg. Det innebär ett ogiltigförklarande av ungas fritidsintresse och faktiska karriärer som på sikt kan skada Sverige som framstående e-sportnation. Resultatet visar också med all tydlighet att det är en fråga om när, inte om, e-sporten ska bli en del av idrottsrörelsen, säger Alexander Hallberg, ordförande för Svenska e-sportförbundet.

På påståendet om e-sport är en precisionsidrott svarade 32 % att de instämde helt eller instämde till stor del. 19 % förhöll sig neutrala och 22 % svarade att de inte instämde eller inte instämde alls. Till detta tillkom 26 % som ansåg sig ha för låg kännedom för att kunna besvara frågan.

Novus undersökning visar att okunskap verkar vara det största hindret för acceptans. De som tar avstånd från påståendet är ofta de som har lägst kännedom om e-sport. Med 32 % som instämmer i påståendet och 45 % som är neutrala eller avvaktar att svara är det endast 22 % som faktiskt tar avstånd från påståendet.

•••

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sverok. Syftet med undersökningen är att kartlägga allmänhetens kännedom om och inställning till e-sport. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt har 1057 intervjuer genomförts under perioden 6–12 april 2017. Deltagarfrekvensen är 60 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

•••

Kontakt
Alexander Hallberg, ordförande i Svenska e-sportförbundet
alexander.hallberg@sverok.se
010-551 93 10, 076-629 29 99

Malin Hole, kommunikatör på Sverok – Spelhobbyförbundet
malin.hole@sverok.se
010-551 93 21, 0701-426 780