Här finns texter samlade för dig som är förälder eller annan närstående med ungdomar som är föreningsaktiva inom Sverok och spelhobbyn. Syftet är att ge en konkret förklaring till vad engagemanget innebär för ungdomarna, vilka ramar som gäller och vilka möjligheter som finns.
Det går självklart också bra att kontakta Sveroks kansli med frågor och funderingar. Alla kontaktuppgifter finns listade på kontaktsidan.

Du kan klicka på någon av länkarna här nedan för att komma direkt till ett specifikt stycke:

 1. Om Sverok
 2. Föreningsstöd
 3. Föreningsnytta
 4. Att spela spel
 5. Kostnader och ansvar
 6. Speltyper
 7. Mer information

1. Om Sverok

För en övergripande introduktion till spelhobbyförbundet Sverok och hur det fungerar, se Organisationssidan. För att komma tillbaka hit, klicka på ”bakåt-knappen” i webläsaren.

Den här och ytterligare information finns också sammanställd i en kort film: Introduktionskurs till Sverok och spelhobbyn. Filmen tar även upp mer om hur föreningarna fungerar och sköts i förbundet, samt vilka stödformer som erbjuds inom Sverok.
Tillbaka till början

2. Föreningsstöd

Sverok erbjuder olika former av stöd till sina anslutna föreningar. Främst föreningsbidrag som Sverok förmedlar från staten men också tjänster som olycksfallsförsäkring, support från föreningskonsulenter och hemsida.
Vissa föreningar har också kommunstöd i form av bidrag eller lokaler, vilket öppnar möjligheter för ungdomarna i föreningen att genomföra eller utöka sina planer samtidigt som kommunen konkret stödjer ungdomsverksamheten i området.
Tillbaka till början

3. Föreningsnytta

Ungdomar som engagerar sig i en förening eller ett enskilt föreningsprojekt har mycket att vinna, då det är en fantastisk skola inom många områden. Att tidigt träna på medbestämmande, samarbete och demokratiska principer ger en god grund både i skolan och i övriga situationer där man ska komma överens med andra. Engagerar man sig lite extra kan man också få ta ansvar för sin och sina vänners upplevelse genom en styrelsepost, som arrangemangschef eller liknande.

Att få en känsla för ansvar i ung ålder stärker individen och skapar en medvetenhet kring handling och konsekvens. Ledarskap, organisation, ekonomi och andra viktiga kunskapsområden följer automatiskt på engagemanget i en ideell förening. Känslan av gemenskap och att klara av saker på egen hand är oslagbara faktorer hos ungdomar när det gäller att öka självförtroendet och ger nyttiga erfarenheter.
Tillbaka till början

4. Att spela spel

I spelandet finns många läro- och utvecklingsprocesser att uppmärksamma, utöver den öppna gemenskapen. Oavsett speltyp sätts kreativiteten och samarbetet på prov och utökas med lärdomar från egna framgångar eller förluster. Kunskapsutbytet med andra deltagare med varierande erfarenhet är en stor källa till utveckling. I alla spelgrenar ingår också att lära sig hantera motgångar såväl som vinster, planera framåt och upprätthålla koncentrationen.

Inom de olika speltyperna finns också mer specifika områden som ger teoretiska, praktiska eller sociala kunskaper hos deltagarna. Ofta utför ungdomarna själva planeringen och efterarbetet kring arrangemangen, vilket gör att kunskapen inhämtas även utanför den faktiska aktiviteten.

Nedan listas några exempel på vad man kan lära sig genom att utöva olika speltyper:

 • De hobbygrenar som utövas utomhus ger direkt fysiska effekter, som vilken sport som helst. Förstahandskunskaper om friluftsliv tillkommer naturligt.
  Airsoft, paintball, lajv
 • Hantverkskunskap inom exempelvis sömnad, trä, metall och plast är kunskap som förvärvas av de som tillverkar sin utrustning på egen hand. Detta innefattar allt från att snickra historiska timmerhus till att bygga futuristisk miniatyrterräng.
  Lajv, figurspel, airsoft
 • Spelformer där man antar olika roller ger en djupare förmåga att sätta sig in i andra människors synsätt och medför empati såväl som omvärldsförståelse.
  Rollspel, lajv, datorspel
 • De mer tekniskt baserade spelen kan för en utomstående verka isolerande för ungdomen, men via internet har de snarare en ännu bredare umgängeskrets än vad som är möjligt lokalt och får dagligen träna på samarbete över distans. Dessutom tillkommer till exempel teknikkunskaper, programmering och koordinationsförmåga genom de här speltyperna.
  Datorspel, TV-spel, LAN
 • Spel som går ut på att vinna genom list ger intellektuella övningsmoment som ger direkt feedback. Strategi, tålamod, planering och anpassningsförmåga är faktorer som kan nämnas i det här sammanhanget.
  Brädspel, figurspel, samlarkortspel

Tillbaka till början

5. Kostnader och ansvar

Liksom i andra hobbyer finns det kostnader förknippade med medlemskap och utövande i spelhobbyn. Skillnaderna är dock stora om man t ex jämför med idrotten, dels för att spelföreningarna drivs direkt av ungdomarna med låga omkostnader, dels för att ungdomarna tillverkar mycket av utrustningen själva. Medlemskap i en spelförening kostar ofta ingenting, eller standardbeloppet 50 kr per år. I jämförelse med fotboll eller dans (runt 1 000 kr per termin) är det alltså inte en stor kostnad för fritidssysslan.

Att jämföra kostnaderna för spelutrustning (allt från lajvkostymer till pärmar för samlarkort) med exempelvis hockey eller ridning ger samma resultat; spelhobbyn kostar mycket lite i sammanhanget. Ofta väljer också föreningarna att köpa in spel och utrustning som medlemmarna kan använda, vilket är en stor tillgång för både nybörjare och regelbundna utövare.

Ibland händer det att spelarrangemang pågår under flera dagar, där deltagarna sover över på plats. Lajv, LAN och konvent är de vanligaste speltyperna som arrangeras på det här sättet. Arrangemangen kan liknas vid ungdomsläger eller musikfestivaler. Sovplatser, mat, spelinformation samt vilka regler som gäller för arrangemanget är sådant som alltid finns med och anses mycket viktigt då brister i detta gör att deltagarna inte vill komma tillbaka. På arrangemangens hemsidor finns utöver sådan information också kontaktuppgifter till ansvariga, till vilka du kan höra av dig med specifika frågor och funderingar.

Lagen om föreningsfrihet säger att alla i Sverige har rätt att vara med i föreningar, och kan därmed också bli invalda till styrelsen, oavsett ålder. Om föreningens medlemmar bedömer en underårig person som ansvarsfull nog för en styrelsepost går det alltså utmärkt att välja in denne. Att företräda föreningen vid avtalsskrivning eller liknande kan även underåriga göra, då en förening räknas som juridisk person (vilken saknar ålder).

Om en förening mot förmodan skulle hamna i en situation där återbetalning måste ske, är det främst styrelsen som bär ansvaret och därefter övriga medlemmar i föreningen. Då tittar man på vilka som har betalningsförmåga, det vill säga vilka som har inkomst, för att avgöra vilka som ska bidra. Underåriga omfattas därför sällan av återbetalningsansvar.
foto: Magnus Fäste
Som förälder har man varken rätt eller skyldighet att lösa ut sina barn om en ansvarsfråga skulle uppstå. Däremot kan man självklart stötta, ge råd och förslag på lösningar om man önskar.
Tillbaka till början

6. Speltyper

Inom Sverok ryms många olika speltyper. Klicka på länkarna nedan för att komma till informationssidan för respektive speltyp:

Tillbaka till början

7. Mer information

Här följer några tips på hur du kan få mer information kring vad ditt barn sysslar med:

 • Spela med ditt barn! Det finns ingen bättre information än den man får i första hand, genom den egna upplevelsen. Våga fråga och ta del av ungdomarnas intresse, något de säkerligen kommer uppskatta mycket! Många ungdomar tror inte att deras föräldrar är intresserade av vad de håller på med, vilket gör att de heller inte självmant delar med sig av erfarenheter och information om ämnet.
 • Skjutsa och/eller hämta barnet till och från kompisarna, föreningslokalen eller arrangemangen. Då får ni en chans att prata om hobbyn och du får samtidigt veta var de håller till och hur det ser ut, samt vilka andra som är där. Det är ytterligare en väg till att visa intresse för ditt barns engagemang.
 • Prata med andra föräldrar. De frågor och orosmoment som uppstår hos dig finns definitivt även hos andra ungdomars föräldrar. Tillsammans kan ni sprida information och kunskap mellan er eller komma fram till goda lösningar för att undvika situationer ni inte är bekväma med (exempelvis ett skjuts-schema till och från övernattningsarrangemang, en telefonlista eller varför inte prova att spela med ungdomarna vid ett gemensamt tillfälle?).
 • Läs mer om vad de olika spelgrenarna innebär på respektive spelsida. Kort information och länkar till respektive sida hittar du under Att spela spel.
 • Kontakta Sveroks kansli om du har frågor om föreningsformen, spelhobbyn eller övrigt som rör ditt barns engagemang. Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Tillbaka till början