Är ni på väg mot eller redan under 60 %-gränsen för ungdomar i er förening?

60 %-gränsen innebär att en förening med färre än 60 % ungdomar i åldern 6–25 år i föreningen inte kan få ungdomsföreningsbidrag från Sverok. Regeln är satt av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), som är den instans som delar ut statsbidrag till ungdomsförbund i Sverige.

Är ni …
… nöjda med det? Okej! Läs gärna det här.
… oroliga för att ni närmar er gränsen och vill åtgärda det i tid? Läs mer här!
… oroliga för att ni är under gränsen och vill åtgärda det nu? Läs mer här!

60 procent

Vanliga frågor och svar

Kan vi få några bidrag om vi hamnar under 60 %-gränsen?
Ja, till exempel går det bra att söka bidrag från ert lokala distrikt eller från er kommun. Ungdomsbidraget hos Sverok omfattas dock av 60 %-gränsen. Läs mer om bidragen på bidragssidan.

 

Gäller några av föreningsstöden oss om vi hamnar under 60 %-gränsen?
Ja! Alla föreningsstöd utom just ungdomsföreningsbidraget gäller. Det innefattar exempelvis försäkringen, rabatten hos SJ, gratis bredband till arrangemang eller gratis webbutrymme för hemsida. Kika in på Föreningsportalen för att se de aktuella föreningsstöden.

 

Varför ska vi fortsätta vara med i Sverok om vi hamnar under 60 %-gränsen?
Ju fler vi är, desto starkare hörs vår röst i politiken, media, samhället och inte minst i hobbyn! Är ni kvar i förbundet, bidrar ni till tyngden av ett av Sveriges största förbund i det arbete som utförs för att spelhobbyn och spelkulturen ska bli en naturlig och uppskattad del i samhället.

Ni omfattas fortfarande av alla föreningsstöd, utom just ungdomsföreningsbidraget. Ni har som alltid rätt att göra era röster hörda, både under året och på Sveroks riksmöte. Ni syns på spelkartan.se, kan hålla möten online via VoteIT och kan använda alla funktioner i eBas (såsom återregistrering av medlemmar vid årsskiftet).

Sveroks vision talar om att samla, utveckla och sprida spelhobbyn. För att fortsätta vara samlade, utvecklas ur erfarenheterna och sprida hobbyn till de ännu icke insatta, är det självklart önskvärt att alla föreningar fortsätter hänga med på resan!

 

Råd till föreningar under 60 %-gränsen

Rekrytera mera!
Olika medlemskapstyper
Dela upp föreningen
Mer tips och råd

Fundera över vilken målgrupp ni vill nåRekrytera mera!
Det första och naturligaste sättet är förstås att rekrytera medlemmar ur målgruppen 6–25-åringar (det vill säga det åldersspann som räknas som ungdomsmedlem av MUCF).

Tips kring rekryteringen kan vara:

  • Kom ihåg att fråga om de vill bli medlemmar när ni träffar ungdomar! Den vanligaste orsaken till att folk inte blir medlemmar i en förening är att de inte fått frågan (jämte att de inte visste att föreningen fanns).
  • Ha bra verksamhet (som syns!). Det låter förstås självklart, men en grundsten för medlemsökning är just att det finns verksamhet att intressera sig för och återkomma till.
  • Gör det lätt att bli medlem. Sveroks onlineregistrering aktiverar ni enkelt under Föreningens uppgifter i eBas, och kan dela ut länken till blivande medlemmar.
  • Ha rutiner för att ta emot nya medlemmar. Det gäller inte bara att leta upp och fråga blivande medlemmar, vad gör ni när de väl gått med? Se till att de blir introducerade och välkomnade, så kommer de stanna kvar och kanske rekrytera fler medlemmar med sin positiva bild av föreningen?
  • Låneutrustning är en underskattad metod för att välkomna nya medlemmar. Inom många hobbygrenar är brist på utrustning det en tröskel till att vara med. Låt föreningen äga några uppsättningar av det mest grundläggande, så kan ni både ha demonstrationsspel med dessa, liksom låna ut till de som ännu inte skaffat eget.
  • Tänk på var ni kan synas för målgruppen, och hur ni bäst visar upp föreningen för just dem. Skolor, fritidsgårdar, idrottsklubbar, spelbutiker eller vårdcentraler? Aktiviteter, speldemonstrationer, foldrar, flyers eller utdelat profilmaterial?
  • Ha speciella aktiviteter eller öppetdagar som riktar sig till nästa ”generation”. De som är två–tre år yngre kan ha svårt att känna att de kommer in i gruppen eller vågar ta plats när de etablerade medlemmarna är där, så att ha speciella dagar för dem (kanske med nybörjarfokus) kan rekrytera en större grupp (istället för att nästa ”generation” startar sin egen förening).
  • Använd sociala medier där målgruppen rör sig. Har ni inte koll på var det är, så kan ni säkert höra i bekantskapskretsen, bland föräldrar eller lärare, eller varför inte fråga några ur målgruppen där ni bor? Visa på de Det finns många vägar att nå nya medlemmar, hitta de som passar just er!sociala medierna vad föreningen gör, var ni finns och att ni gärna tar emot nya medlemmar.
  • Engagera era befintliga medlemmar i att rekrytera nya. Låt dem berätta om föreningen och verksamheten på de platser där de rör sig och sprida det via sociala medier! Glöm inte onlineregistreringslänken, som gör det lätt för den nyfikna att gå med.
  • Sveroks marknadsföringshandbok innehåller många bra tips för hur ni bäst rekryterar medlemmar oavsett målgrupp. Beställ den och Sveroks marknadsföringskortlek från Sveroks webbshop.

 

Olika medlemskapstyper
Att ha två typer av medlemskap är helt okej inom Sverok. Föreningens årsmöte kan besluta om att ha olika medlemskap, där ni själva väljer vad de ska kallas och vilka medlemsagivfter de ska ha. En ”aktivitetsmedlem” (eller motsvarande) är med i föreningen så tillvida att personen får all information och kan delta på alla aktiviteter, inklusive årsmötet, men inte rösta eller vara valbar till styrelsen. En ”röstmedlem” (eller motsvarande) har samma rättigheter som aktivitetsmedlemmen, men får också rösta på årsmötet och vara valbar till styrelsen. Det är i grunden rösträtten som säger att en medlem är helt och fullt medlem i er förening, så det är bara ”röstmedlemmar” som ska rapporteras in till Sverok.

Fråga era medlemmar om de som ligger utanför åldersspannet 6-25 år kan tänka sig att vara ”aktivitetsmedlemmar” (eller vad ni väljer att kalla det) istället? Kom dock ihåg att som öppen, ideell och demokratisk förening ska det alltid gå att själv välja medlemskapsform när någon går med i föreningen, det får inte vara tvingande. Alla ska ha rätt att rösta och väljas till styrelse om de så önskar, det vill säga kunna välja det medlemskap som innehåller dessa rättigheter.

Notera också att det går att ha olika medlemsavgifter för olika medlemskapstyper, så ”aktivitetsmedlemmarna” kan ha en medlemsavgift även om ”röstmedlemmarna” inte har det, eller tvärtom. Att ha en medlemsavgift för ”aktivitetsmedlemmar” innebär att även de medlemmar ni inte söker bidrag för också bidrar till föreningens ekonomi.

 

Dela upp föreningen i avdelningar
Om ni redan har en del unga i föreningen, eller vill locka fler, är ett alternativ att göra föreningen till huvudförening och starta upp en ungdomsavdelning.  Alla medlemmar under 25 får då vara med i ungdomsavdelningen och huvudföreningen kan söka ungdomsbidrag för ungdomsavdelningens medlemmar.

Läs mer om avdelningar här.

 

Dela föreningen i två
För att räknas som förening behöver ni ha minst tre medlemmar. Är ni sex medlemmar eller fler och vill lösa situationen med för få ungdomar i föreningen, är ett alternativ att dela upp föreningen i två. En junior- och en seniorförening (eller hur ni själva väljer att benämna dem) med samma eller olika verksamheter, och med olika styrelser.

I Sverok är det okej att ha åldersgränser i föreningar, så att medlemmarna måste vara över eller under en viss ålder för att kunna gå med. Självklart är det bättre att vara öppen, så att vem som helst kan gå med i båda föreningarna, men att ni uppmuntrar personer inom respektive åldersspann att välja föreningen som riktar sig till dem.

Båda föreningarna kan självklart vara med i Sverok (läs mer här om varför en förening med äldre medlemmar fortfarande kan vilja vara med i Sverok), men det är juniorföreningen som kan få ungdomsföreningsbidraget. Kanske vill ni ha ett samarbete mellan föreningarna så att båda kan dra nytta av varandras resurser (pengar och erfarenhet, exempelvis), eller så har de helt separata agendor. Ett tips är att seniorföreningen har medlemsavgift oavsett om juniorföreningen har det eller ej, för att skaffa en grundekonomi även för de äldre medlemmarnas verksamhet.

 

Mer tips och råd?
Kontakta er regionala föreningskonsulent för mer support eller för att bidra med era egna tips och råd! Mejla info@sverok.se eller ring 010-551 93 00.