Föreningar anslutna till Sverok har möjlighet att få och söka olika former av stöd till sin verksamhet. Här finner du de vanligaste bidragen. Det kan även finnas bidrag från organisationer och stiftelser där du bor.

 

Ungdomsföreningsbidrag

60 %–regeln
Vad som krävs mer för att ni ska kunna få bidraget
Hur får föreningen bidrag?
Bidragsnivåer
Sista rapporteringsdag?
Varför alla rapporter och kontroller?

 

Om ungdomsföreningsbidraget

Ungdomsföreningsbidraget är det huvudsakliga bidraget som ni som förening kan få. Då Sverok är ett ungdomsförbund som främst bedriver verksamhet för barn och unga behöver majoriteten av medlemmarna i er förening vara i åldern 6–25 år för att ni ska kunna söka detta bidrag. Bidraget består av två delar:

  • Verksamhetsbidraget – en fast summa och baseras på att föreningen har spelat/arrangerat en spelträff eller på annat sätt främjat spelhobbyn under året.
  • Medlemsbidraget – varierar beroende på antalet medlemmar. Om föreningen får fler medlemmar under året kan de komplettera och söka bidrag även för de nya medlemmarna.

60 %–regeln

Minst 60 % av medlemmarna i er förening måste vara i åldern 6–25 år för att ni ska kunna motta ungdomsföreningsbidraget. Det är personens ålder den 31:a december som räknas för bidraget. Exempelvis för 2014 innebär det att personer som är födda 1989 är de äldsta som är bidragsgrundande och för 2015 är det personer födda 1990 som är de äldsta bidragsgrundande medlemmarna. Om ni inte når upp till 60 %-gränsen så kan ni gå in här och läsa hur ni kan göra för att komma upp i den.

Tillbaka till toppen

 

Vad som krävs mer för att ni ska kunna få bidraget

Förutom att ni behöver komma över 60 %-gränsen som ni kan läsa om ovan så är det även vissa andra saker som ni behöver ha eller göra för att kunna söka bidraget.

Ni behöver:

  • Följa de krav som vi ställer på föreningar (ni kan läsa om dem här)
  • Ha godkända stadgar
  • Ha ett godkänt bankkonto, registrerat på föreningen
  • Ha rapporterat in era medlemmar i vårt medlemshanterings-system eBas* (Listan kan kompletteras allteftersom föreningen får fler medlemmar under året.)
  • Ha skickat in minst en årsmötesrapport för nuvarande år i eBas
  • Ha skickat in minst en verksamhetsrapport för nuvarande år i eBas
  • Ha verksamhet som bedrivits vid olika tillfällen med minst en veckas mellanrum (förberedelser och möten inför till exempel konvent räknas som verksamhet)
  • Ha blivit godkända i den ringkontroll som görs till er förening (för att läsa mer om ringkontroller gå hit)

*Ni behöver samla in dessa obligatoriska uppgifter om medlemmarna: Personnummer, namn, adress, telefonnummer, eventuell medlemsavgift och datum då medlemmen förnyade sitt medlemskap eller betalade medlemsavgiften för det aktuella året.

Tillbaka till toppen

 

Hur får föreningen bidrag?

När er förening har rapporterat in era underlag i eBas (se listan på punkten ovan) och fått dessa godkända, då kommer bidraget betalas ut till ert konto. Tillkommer det fler medlemmar efter att ni rapporterat kommer bidrag allt eftersom de rapporteras in.

Tillbaka till toppen

 

Bidragsnivåer

Observera att bidragsnivåerna kan variera från år till år, detta är de nivåer som gäller för 2017.

Olika medlemsavgifter är möjliga.

 

Föreningar utan avdelningar får:

1750 kr per förening
25 kr per medlem

Föreningar med avdelningar (huvudföreningar) får:
25 kr per medlem (i en avdelning)
1750 kr för avdelning 1
1500 kr för avdelning 2-50
500 kr för avdelning 51-1500
100 kr för avdelning 1501+

En huvudförening får bidrag en gång per medlem och år. Samma medlem kan inte ge medlemsbidrag flera gånger även om den är medlem i flera avdelningar i huvudföreningen.

 

Tillbaka till toppen

 

Sista rapporteringsdag?

15 mars 2017 är sista dagen att rapportera för 2016, för att få ungdomsföreningsbidrag.
15 januari 2018 är sista dagen att rapportera för 2017, för att få ungdomsföreningsbidrag.

Tillbaka till toppen

 

Varför alla rapporter och kontroller?

Anledningen till att ni behöver göra alla rapporter i eBas och att vi behöver göra vissa kontroller är för att de pengar som vi ger i bidrag till er får vi i vår tur från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, f.d Ungdomsstyrelsen) och de har krav på rapportering från sina organisationer. Sverok får statliga medel för att bedriva ungdomsverksamhet med inriktning mot spel så därför är det viktigt för dem och för oss att pengarna går till rätt ändamål. 60 %-regeln är exempelvis till för att försäkra dem om att pengarna går till ungdomsverksamhet och den verksamhetsrapport ni gör är till för att försäkra dem om att verksamheten har med spel att göra. En del av de uppgifter som ni rapporterar in rapporterar vi i vår tur vidare till dem. Uppgifter för ett år rapporterar vi in på hösten året efter, det är därför som vi ibland hör av oss till en del föreningar för att få in eventuella uppgifter som saknas.

Tillbaka till toppen

 

 

 Andra bidrag

Distriktsbidrag

Många av Sveroks distrikt har olika typer av bidrag som dess föreningar kan söka. Läs på ert distrikts webbsida eller kontakta det distrikts som er förening tillhör och hör vad de kan erbjuda er. Distrikten sköts av ideella och därför kan handläggningstiden bli lång i väntan på styrelsemötesbeslut. Sök bidrag i god tid innan arrangemanget.

Tillbaka till toppen

 

Kommunbidrag

Även om Sverok stöttar er förening ekonomiskt så finns det också möjlighet att söka bidrag från er kommun, både för er vanliga verksamhet eller om ni vill genomföra ett specialprojekt och behöver hjälp. Vi har sammanställt reglerna från många olika kommuner, som ni kan använda som startpunkt, men tänk på att det ofta är väldigt bra att kontakta er kommun direkt så att ni kan få all aktuell information om den hjälp som passar er förening bäst!

Kommunbidrag A–K

Kommunbidrag L–S

Kommunbidrag T–Ö

Tillbaka till toppen