En ideell, demokratisk förening som fungerar bra har också goda rutiner kring pengar, öppenhet, likabehandling och medbestämmande. För att bevisa att ni ligger på en hög nivå inom föreningen, kan ni satsa på att bli certifierade.

Certifieringen innebär att er förening uppfyller de grundläggande kriterierna för en välskött, ideell och demokratisk förening i Sverok, med tonvikt på organisation, ekonomi och demokrati. Utöver effekten av att medlemmarna gillar sin förening och sprider dess goda rykte, är det förstås sådana saker som kommuner, föräldrar, sponsorer eller bidragsgivare uppskattar att se.

Certifieringen sker via For the Win!, där ni utför uppdrag och skickar in dem för att bli godkända. Tolv uppdrag i FtW är markerade med ⁂. Klarar ni alla dessa uppdrag har ni uppfyllt kriterierna för en certifierad Sverokförening! Skicka ett mail till info@sverok.se eller via kontaktsidan i For the Win! för att begära ut ert certifikat. Certifieringen är årsbunden och gäller för ett kalenderår i taget.

Lycka till!
Gå till FtW för att certifiera föreningen

Ta alla uppdrag med ⁂ för att certifiera föreningen!

Certifierade föreningar 2015

Spegelglas (2015-03-05)
E-sport Skåne (2015-09-29)
TuPlay (2015-12-18)
Shadowplayers Spelförening (2015-12-18)

 

Certifierade föreningar 2014

Shadowplayers Spelförening (2014-04-01)
Shade Events (2014-04-22)
Spegelglas (2014-06-25)