Alla Sverokanslutna föreningar har möjlighet att få gratis bredband till sitt LAN eller föreningsarrangemang, om det finns fiberuppkoppling anslutet till lokalen. Detta sker i samarbete med Bredband2.

Hur gör vi för att få uppkoppling?

Nedan finns ett formulär som ni i föreningen fyller i för att anmäla att ni vill ha bredband. Detta behöver ni göra minst en månad innan ert arrangemang. Era uppgifter skickas till Bredband2 som kontaktar er för att ta reda på vad just ni behöver och om de har möjlighet att hjälpa er.

Har ni frågor kan ni vända er till Bredband2 på telefonnummer 040-621 97 39 eller mailadressen marko@bredband2.se.

Föreningens namn

Kontaktperson

Gatuadress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Arrangemangets datum

Arrangemangslokalens adress

Är ni kopplade till ett stadsnät, i så fall vilket?
(För att Bredband2 skall kunna leverera en gratis tjänst till er så krävs det att lokalen är ansluten till ett stadsnät. Är lokalen ansluten till ett stadsnät men ni vet inte vilket? Fråga fastighetsvärden).

Information om LAN:et/föreningsarrangemanget samt övriga upplysningar

Fyll i nedanstående tecken i rutan:
captcha