Styrelsen är de personer som fått medlemmarnas förtroende att ansvara för att arbetet med föreningen sköts som det ska. Styrelsen äger absolut inte föreningen, det gör alla medlemmar tillsammans. Styrelsen väljs på årsmötet, och det är också där som medlemmarna bestämmer vad styrelsen ska göra under året.
Medlemmarnas röster är viktiga, för det är medlemmarna som är föreningen.

Vad gör styrelsen?

Det finns några saker som alltid ingår i styrelsens ansvar. De ska kalla föreningsmedlemmarna till årsmöte och sedan under hela året jobba för att föreningens verksamhet fungerar. De ska sköta medlemsregistrering och rapportera verksamhet till Sverok, samt vara föreningens ansikte utåt. De ska också hantera föreningens pengar på rätt sätt (läs mer om hur man gör det på kommande sidor). Därför är det viktigt att de som sitter i styrelsen tar sitt uppdrag på allvar.

Hur ser styrelsen ut?

En styrelse måste bestå av minst tre olika personer, men det finns inget maxantal. Vanligtvis är en styrelse mellan fem och tio personer stor. Det finns ingen åldersgräns, varken nedåt eller uppåt, för att vara med i styrelsen. Det viktiga är att man förstår vilket ansvar man har och kan sköta arbetet på ett bra sätt.

Sveroks styrelse på Riksmötet 2012

Sveroks styrelse på Riksmötet 2012

Kontakt utåt

Styrelsen väljer en kontaktperson som i första hand sköter all kontakt med Sverok. Personens kontaktuppgifter är offentliga, vilket innebär att om någon vill kontakta föreningen lämnar vi ut dessa uppgifter. Det handlar oftast om någon som vill hitta en förening i närområdet eller inbjudningar till olika arrangemang. När ni vill byta kontaktperson loggar ni in på ebas.sverok.se och ändrar kontaktuppgifterna där.

Revisorn kontrollerar styrelsen

Föreningen ska alltid ha en revisor, som har till uppgift att granska det styrelsen gör. Revisorn väljs på årsmötet, men behöver inte vara medlem i föreningen. Tänk på att revisorn inte bör vara släkt med eller ihop med någon i styrelsen, för att inte påverkas i sin granskning.

Varför är det bra att vara med i styrelsen?

Att vara med i en styrelse är inte bara extra kul, man lär sig massor också. Det kan vara ledarskap, organisering, ekonomi eller grupparbete; saker som man får mycket plus för i skolan eller när man söker jobb. Det är en jättebra idé att skriva med styrelseuppdraget i sitt CV när man söker jobb, till exempel, eftersom det visar att man är engagerad, kan ta egna initiativ, kan arbeta i grupp och är van vid ansvar.

Dessutom får man en chans att leda föreningen man gillar, att få andra att bli engagerade och få arbeta på en högre nivå med att göra roliga saker inom spelhobbyn. Att vara med i styrelsen innebär också att alla i föreningen vet vem du är och kommer vända sig till dig när de har nya idéer eller vill ha råd om någon aktivitet.