Penna och formulär
Sverok har två försäkringar som automatiskt gäller alla medlemmar och föreningar i Sverok: en olycksfallsförsäkring och en företagsförsäkring. Båda försäkringarna är gratis för föreningar och medlemmar.

Sveroks medlemsföreningar kan även teckna försäkringar som gäller speciella evenemang (”korttidsförsäkring”) och en försäkring som gäller föreningens lokaler.

Har du frågor om försäkringarna som du inte får svar på här, kan du kontakta Sverok på 010-551 93 00 eller info@sverok.se.

Läs mer om försäkringarna nedan:

Olycksfallsförsäkring

När gäller försäkringen?
När slutar försäkringen gälla?
Hur använder jag försäkringen?

Vem är försäkrad?

Alla personer som är medlemmar i någon Sverokförening är försäkrade.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller om en olycka inträffar på väg till, från eller under ett arrangemang som arrangeras av Sverok eller en Sverokförening. Du måste inte vara med i den Sverokförening som arrangerar, för så länge du är med i någon Sverokförening gäller försäkringen på ett Sverokanslutet arrangemang.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringar anger ofta summor i ”prisbasbelopp”. Ett prisbasbelopp är 44 000 kr.

 • Läkekostnader – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Tandskadekostnader – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Resekostnader (t ex till sjukhus) – Ersätts om de är rimliga och nödvändiga
 • Hjälpmedels- och rehabiliteringskostnader – 2 prisbasbelopp
 • Merkostnader som uppstår p g a skadan – 3,5 prisbasbelopp
 • Krisförsäkring – Ingår
 • Ärrersättning – Ersätts enligt särskild tabell
 • Invaliditetsgrad under 50 % – Högsta ersättning är 10 prisbasbelopp
 • Invaliditetsgrad över 50 % – Högsta ersättning är 20 prisbasbelopp
 • Dödsfall – 1 prisbasbelopp

När slutar försäkringen gälla?

OK 611:5. Försäkringen ger inte rätt till fortsättningsförsäkring eller efterskydd för de försäkrade.

Om Sveroks avtal med Länsförsäkringar upphör och försäkringen slutar gälla, kan Sverokmedlemmar inte teckna egna avtal med försäkringsbolaget och fortsätta ha den här olycksfallsförsäkringen på egen hand. Försäkringen slutar gälla i samma stund som en medlem går ur alla Sverokföreningar hen är med i. Det finns inget efterskydd, alltså ingen period efter avslutat medlemskap då försäkringen gäller.

Hur använder jag försäkringen?

Om du råkar ut för ett olycksfall på väg till, från eller under ett arrangemang som Sverok eller någon Sverokförening håller i, ska du skicka in skadeanmälningsblanketten till Länsförsäkringar. Adressen står på blanketten.

När du fyller i blanketten, ska du skriva med följande information:
Försäkringstagare: Sverok
Organisationsnummer: 802014-5424
Telefon: 013-140600

Vill du ha hjälp att fylla i blanketten, eller få råd om hur du ska skriva? Då kan du prata med Sveroks kontakt på Länsförsäkringar. Han heter Andreas Sander och nås på 013 – 29 07 68 (Har du frågor om försäkringen, ska du i första hand kontakta Sverok på 013-14 06 00 eller info@sverok.se).

Företagsförsäkring

När gäller försäkringen?
Hur använder jag försäkringen?

Vem är försäkrad?

Alla föreningar som är antagna i Sverok är försäkrade.

När gäller försäkringen?

Så länge föreningen är ansluten till Sverok, gäller försäkringen.

Vad ingår i försäkringen?

Företagsförsäkringen innehåller fyra olika delar:

Ansvarsförsäkring

Den här försäkringen gäller om föreningen blir skyldig att betala skadestånd för en person eller ett föremål som skadats. Försäkringsbolaget går då in och utreder om skadestånd verkligen gäller, förhandlar med den som kräver skadestånd och talar för föreningen vid rättegång eller annan överenskommelse. Försäkringen gör att kostnader för rättegång och liknande täcks. Själva skadeståndet betalas också ut via försäkringen.

Försäkringsbelopp: 10 000 000 kr.

Rättsskyddsförsäkring

Om föreningen hamnar i tvist med någon annan part, betalar den här försäkringen för kostnader vid rättegång och liknande. Självrisken är något föreningen får stå för, och den är en procentuell del av kostnaderna (20% av basbeloppet plus 20% av resten av kostnaden).

Försäkringsbelopp: 5 prisbasbelopp

Förmögenhetsbrott

Den här försäkringen ersätter den skada som skett, om någon i föreningen förskingrat pengar från föreningen eller från någon föreningen har samarbete med. Försäkringen gäller på samma sätt för olovligt dataintrång.

Försäkringsbelopp: 20 prisbasbelopp.

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Den här försäkringen gäller om föreningens verksamhet måste ställas in på grund av skada på (den försäkrade) platsen där verksamheten hålls. Försäkringen täcker också om verksamheten måste ställas in på grund av skada hos någon annan part (till exempel en leverantör) som behövs för verksamheten. Försäkringen ersätter utebliven vinst då verksamheten ställts in, och täcker fasta kostnader som föreningen har i samband med verksamheten.

Försäkringen gäller också om el, gas, vatten eller värme till verksamheten stängs av för att räddningstjänst eller polis har beordrat det (på grund av fara för omgivningen).
Om föreningen måste lägga extra resurser på att upprätthålla verksamheten trots avbrott (eller avbrott i el, gas, vatten eller värme), kan försäkringen täcka även sådana kostnader. Det gäller dock inte räddningskostnad, det vill säga en insats som måste göras omedelbart för att undvika skada.

Försäkringsbelopp: 3 000 000 kr. Extrakostnader upp till 300 000 kr.

Hur använder jag försäkringen?

Vill du göra en anmälan, eller få råd om hur du ska göra? Då kan du prata med Sveroks kontakt på Länsförsäkringar. Han heter Andreas Sander och nås på 013 – 29 07 68 (Har du frågor om försäkringen, ska du i första hand kontakta Sverok på 013-14 06 00 eller info@sverok.se).

Korttidsförsäkring

När det gäller korttidsförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala försäkringar. Förutsättningarna är för olika för varje förening och varje evenemang. Därför är det varje förenings ansvar att teckna lämpliga kortförsäkringar. Genom vårt sammanbete med Länsförsäkringar är detta en enkel process.

För föreningar som vill teckna en korttidsförsäkring går det, i övergripande, drag till så här:

 1. kontakta Sveroks kontaktperson på Länsförsäkring som hänvisar till rätt lokalkontor
 2. beskriva evenemanget och teckna en korttidsförsäkring

Alla premier för försäkringar av evenemang bekostas av lokalföreningen.

Lokalförsäkring

När det gäller lokalförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala försäkringar. Förutsättningarna är för olika för varje förening. Därför är det varje förenings ansvar att teckna lämpliga lokalförsäkringar. Genom vårt samarbete med Våra gårdar är detta en enkel process. Så här går det till:

 1. föreningen blir medlem i Våra gårdar
 2. föreningen tar kontakt med Våra gårdars försäkringskansli för att teckna rätt försäkring

Alla medlemsavgifter och premier för försäkringar av lokaler bekostas av lokalföreningen.