Sverok erbjuder ett antal kursfilmer på förbundets YouTube-kanal. Kurserna tar upp saker som kan vara bra att kunna när man har en ideell förening eller är intresserad av att starta en. Om du har några frågor kring innehållet i filmerna kan du kontakta Sveroks föreningskonsulenter.

Saknar du en kurs som er förening har behov av? Sveroks kursutbud kan bara bli större, så kontakta malin.hole@sverok.se med era önskemål eller idéer!

Är du sugen på att testa dina kunskaper? Kolla in filmquizen och utmana de andra i föreningen! På For the Win!, där ni samlar poäng till föreningen, finns också uppdrag som har med filmerna att göra.

Kursutbud

Kommande kurser

  • Arbetsstrukturer i föreningar
  • Bokföring (del 2)
  • Budgetering
  • Grafisk profil
  • Grundkurs i Ekonomi (del 2)
  • Revisorskurs

Introduktionskurs till Sverok och föreningsformen

En kurs som vänder sig till dig som är ny medlem, eller som vill lära dig mer om förbundet och hur en förening fungerar. Kursen berättar om hur Sverok ser ut, ger en kort presentation av våra hobbygrenar, tar upp de viktigaste uppgifterna för en nystartad förening och ger några tips om vilka stöd och möjligheter som finns för föreningen.

Föreningar på internet

För föreningar som har verksamhet online och medlemmar i hela landet kan det vara svårt att få till det praktiska, demokrati och medlemsengagemang. Den här kursen presenterar några bra grundtips för onlineföreningar, och ger också exempel på hur man uppfyller de minimikrav som Sverok ställer på onlineföreningar.

Grundkurs i Ekonomi (del 1)

Första grundkursen i ekonomi går igenom vad vad konto och kassa är, vad bokföring är och hur enkel bokföring går till, vad som är kvitton, budget och inventarier. Kursen vänder sig till föreningar som precis har startat, nyvalda styrelser som undrar hur man bäst håller ordning på pengarna, eller erfarna föreningsaktiva som vill dubbelkolla att de inte missat något i rutinerna. Exempelfilen som används i kursfilmen går att ladda ned här och kan med fördel användas i er förening!

Att hålla möten

En enkel genomgång av hur föreningsmöten hålls, samt hur de kan bli effektivare och trevligare. Fokus ligger på styrelse- och arrangörsmöten, inte årsmöten (som har en egen kursfilm).

Att skriva en motion

Kursen baseras på Sveroks motionsskola och tar kortfattat upp det du behöver veta för att förstå motioner och skriva bra sådana till årsmötet, eller till Sveroks riksmöte.

BokföringBokföring (del 1)

Kursen går igenom grunderna i dubbel bokföring, och visar med tydliga exempel vad man skriver och var. Det tas också upp några ekonomiska begrepp som är bra att känna till för den som vill hänga med i föreningens pengahantering. Exempelfilen som används i kursfilmen går att ladda ned här och kan med fördel användas i er förening! Innehållet i filmen finns också som en pdf med exempelmall inlagd.

Finansiering

Här får ni tips och trix till hur ni bäst hittar och söker finansiering till er förening utöver de vanliga Sverokbidragen. Alltifrån egen medlemsavgift till kulturfonder tas upp, samt erfarenheter från bidragsansökningar som kan hjälpa er på vägen.

Marknadsföring

Den här videon är en introduktion till marknadsföring med utgångspunkt i Sveroks marknadsföringshandbok (sverok.se/forening/marknadsforing). Den ger information om hur man förbereder sitt arbete och inspiration till vilka åtgärder man kan göra om man vill synas.

Använd gärna marknadsföringshandboken när ni tittar på filmen!

Skatteregler för föreningar

Har er förening priser i form av pengar eller saker? Belönar ni medlemmar som utför någon uppgift med några kronor per år? Den här kursen tar upp vad som gäller för föreningar som betalar ut pengar till enskilda personer, oavsett syfte. Skatteverkets regler och vissa lagar tas upp, och information om vad man behöver göra i olika fall för att allt ska gå rätt till. Den här kursen rekommenderas för kassörer och övriga styrelseledamöter i föreningar som tänker ha någon form av pristävling eller liknande.

Styrelsekunskap

Hur funkar det att sitta i en styrelse, vem gör vad och varför är det bra att engagera sig? Den här kursen går igenom det grundläggande kring styrelsen och dess arbete, hur styrelsen väljs och vad som gäller kring ansvaret.

Årsmötet

Här kan föreningen lära sig mer om det praktiska kring att ha årsmöte, varför man har det och vad de där punkterna på dagordningen egentligen betyder. Kursen rekommenderas för alla medlemmar i föreningen, inte bara styrelsen.

Redovisning på årsmötet

Hur redovisar styrelsen vad som hänt i föreningen under året, när det är dags för årsmöte? Hur redovisas föreningens ekonomi bäst på årsmötet och vad ska ingå? Det här är en grundläggande kursfilm för alla som på något sätt är engagerade i en förening och vill veta svaret på sådana frågor.

Överlämning

När man avslutar sitt år som t ex styrelse, ansvarig i ett projekt eller ledningsgrupp för ett arrangemang, är det viktigt att man ser till att det man gjort inte ”försvinner” utan finns kvar i föreningen (även om man själv inte kommer att vara ansvarig längre). Den här filmen ger snabba och praktiska tips på vad man ska lämna över och hur för att föreningen ska slippa uppfinna hjulet på nytt varje år.

Grundkurs i PersonuppgiftslagenLagbok

Grundkurs för föreningar som vill lära sig mer om hur man bör hantera register över personuppgifter. Ger en sammanfattning av personuppgiftslagen och hur den berör föreningar, och en genomgång av vilken information man behöver lämna till Datainspektionen.