På denna sida hittar du checklistor och mallar för protokoll, policies, stadgar m.m. Saknar du en mall? Mejla info@sverok.se så ska vi försöka ordna det. Vill du veta mer om hur du kan använda Sveroks grafiska profil när du skapar egna mallar? Klicka här.

Ekonomi

Mall för bokföring (Excel)

Guide till mallen för bokföring (PDF) (PDF med ifyllbara fält)

• Blankett för begäran om ersättning 2017 (PDF med ifyllbara fält)

Exempel på policy för personliga utlägg i föreningen (Word)

Deklarationsguide – gäller från och med 2014 (PDF)

Föreningsintyg

Att vara engagerad i en ideell förening är en jättebra merit när en söker jobb, till exempel. Här hittar du mallar för föreningsintyg som kan delas ut till de som har suttit på ansvarsposter i föreningen under året. Det finns också en helt oifylld mall om ni har egna poster eller uppgifter ni vill dela ut intyg för.

Intyg för hela styrelsen (PDF)

Intyg för ordförande (PDF)

Intyg för kassör (PDF)

Intyg för sekreterare (PDF)

Intyg för revisor (PDF)

Tomt intyg: fyll i själva! (Word – för egen redigering)

Tillgänglighetschecklistor

Tillgänglighetechecklista 01: Mötets ramar

Tillgänglighetschecklista 02: Deltagarnas säkerhet och integritet

Tillgänglighetschecklista 03: Hjälpmedel och allergier

Tillgänglighetschecklista 04: Matsituationer

Tillgänglighetschecklista 05: Information

Tillgänglighetschecklista 06: Anmälningsformulär

Tillgänglighetschecklista 07: Mötesplatser

Tillgänglighetschecklista 08: Mötesutvärderingar

Tillgänglighetschecklista 09: Mötesformer

Tillgänglighetschecklista 10: Presentationer

Årsmötet

Mall för årsmötesprotokoll (Word – för egen redigering)

Exempel på olika protokoll – inledande möte, årsmöte, styrelsemöte (Sveroks wiki)

Övrigt

Checklista vid nedläggning av förening (Sveroks wiki)

Mall för standardstadgar (Sveroksida)

Mall för standardstadgar för avdelningar (Sveroksida)

Kommenterade standardstadgar – förklarar stadgarna och ger tips och råd (Sveroks wiki)

Mall för projektlista för föreningen – gör det enkelt att dela och strukturera upp ert arbete (Excel)

Checklista för att förebygga och hjälpa spelberoende (Sveroks wiki)

• Avtal om arrende av mark och byggnader (PDF)

Avtal om arrende av mark och byggnader (Word – för egen redigering)

• Vision och värdegrund – en guide för att ta fram er vision och värdegrund (PDF)

Guide till att skriva lättläst