EU-bidrag

Nedan följer en kort beskrivning av några aktuella områden där EU delar ut bidrag som skulle kunna vara intressanta för föreningar och distrikt i Sverok.

Två huvudområden
Det finns två huvudområden: Europeiskt ihågkommande och Demokratiskt engagemang och deltagande.

Två bidragsformer
Det finns två typer av bidrag: organisationsstöd och projektstöd. Organisationsstöd är mycket svårt att få och brukar gå till 12–20 paraplyorganisationer på europeisk nivå, tankesmedjor som forskar om EU och organisationer som jobbar med överlevande. Projektstödet är därför mer rimligt för vår del.

Europeiskt ihågkommande
Inom området Europeiskt ihågkommande vill EU ha projekt om totalitära regimers uppkomst och konsekvenser, insatser för att högtidlighålla offer och/eller ta upp avgörande händelser i nya Europas historia.

För att få stöd bör man i år ha med ihågkommande av att det är 100 år sedan Första världskriget startade, 25 år sedan Berlinmurens fall eller 10 år sedan EUs stora utvidgning. Bra saker att ha med när man skriver är ansökan är tolerans, försoning och internationell samverkan och hur man kan lära av historien.

EU  gillar icke-formellt lärande, vilket för Sveroks del skulle tolkas som t.ex. ett lajv inom aktuellt område, men även andra spel skulle kunna vara intressanta.

Sökande kan vara ideella organisationer, kommuner och regioner. Det går att ha nationella projekt, men det är bättre att vara fler länder inblandade. Projekt kan få stöd i upp till 18 månader. Maxbeloppet är € 100.000. Man måste ha 30 % egeninsats (vilket kan vara andra projektstöd så länge pengarna inte kommer från EU).

Demokratiskt engagemang och deltagande
Inom området Demokratiskt engagemang och deltagande är man mest intresserade av EU-parlamentsvalet och demokratisk delaktighet samt att fördjupa debatten om Europas framtid.

Det finns tre projektområden: Town twinning (vänortsmöten), Network of towns (vänortsnätverk) och civilsamhällets egna projekt. Även om vänortsmöten kan ha en av kommunen utvald organisation som sökande och vänortsnätverken går att göra tillsammans med ideella partners så är det kommuner som primärt är tänka att söka inom dess område. Med andra ord är det civilsamhällets egna projekt är vår möjliga ingång.

Civilsamhällets egna projekt
Projekt inom detta delområde måste ha koppling till minst två av tre frågeställningar: frivilligarbete, inhämtning av åsikter och främjande av samhällsengagemang.

Man ska vara minst tre EU-länder, ju fler desto bättre. Ett land kan vara med väldigt löst och det finns exempel på godkända projekt där ett land står bakom ansökan med en representant och inte så mycket mer. Projekt kan pågå i max 18 månader. Maximalt belopp är €150.000. EU vill se fler större projekt, dvs. mer än €60.000. Krav på minst 30 % egeninsats.

Även här är det är svårt att få projektmedel: bara 5 % av ansökningarna beviljas. Det är mycket viktigt att koppla projektet till målen i programguiden. Sverige har hittills haft få projekt så MUCF:s bedömning är att vi har goda möjligheter att få stöd.

Läs mer om EU:s projektstöd på MUCF:s hemsida.