Som en förening så är det bra att ha ett bankkonto, dels för att ni där kan samla föreningens tillgångar på ett och samma ställe och dels för att det underlättar när ni ska göra vissa inköp. Föreningen behöver också ett bankkonto för att vi ska kunna betala ut eventuella bidrag som ni söker. Det är viktigt att föreningens bankkonto står på föreningen och inte en privatperson. Som medlemsförening i Sverok så har ni möjlighet att öppna ett bankkonto hos Nordea för bara 250 kr genom det avtal som Sverok har med dem. Detta dras då direkt från ert föreningsbidrag. Ni kan självfallet välja att öppna ett konto hos en annan bank, då gäller dock vissa regler, klicka här för att läsa mer om det eller scrolla nedåt för att läsa mer om hur ni öppnar ett Nordea konto.

Öppna Nordeakonto

Om avtalet med Nordea
Villkor för bankkonto genom Sverok
Kostnad för konto
Transaktionskostnader i samband med bankkonto
Sveroks tillgång till föreningskonton
Åldersgräns för att få öppna konto hos Nordea genom Sverok
Fylla i blanketten Ansökan om bankkonto
Fylla i blanketten Användare och behörigheter
Skicka in blanketterna
Vad som händer när ansökan är inskickad
Att logga in på internetbanken
Skaffa kontokort till bankkontot
Avsluta konto
Byte av kassör
Frågor

 

 

Texten på den här sidan kan vara lite klurig att förstå om man inte har varit i kontakt med bankkonton och liknande förut, har ni därför frågor eller är osäkra på vad vi menar så tveka inte att höra av er till oss på Sveroks kansli så hjälper vi er!

Ni kan nå oss på 010-5519300 eller info@sverok.se.

 

Om avtalet med Nordea

Nordea

Sverok har ett avtal med Nordea som gör att föreningar knutna till oss kan öppna ett bankkonto till självkostnadspris. Med det så kan ni föra över pengar, betala räkningar med mera. Till kontot så får ni även ett plusgirokonto, detta underlättar för de medlemmar vars förening tar en medlemsavgift då det är enklare att betala in pengar till ett plusgirokonto än att föra över pengar till ett vanligt bankkonto. Föreningskontona erbjuder dessvärre inte möjligheten att utföra bankärenden inne på något av Nordeas kontor utan de behöver ske via deras Internetbank. Det går att ansluta ett bankkort till kontot, och sköta uttag och betalningar via det, se rubrik Skaffa kontokort till bankkontot längre ned, dock så behöver den som har tillgång till bankkortet vara minst 18 år. Flera banker kräver att en förening har ett organisationsnummer för att få öppna ett bankkonto hos dem, en fördel med avtalet Sverok har med Nordea är att bankkontot öppnas på Sveroks organisationsnummer, vilket gör att ni som förening inte behöver skaffa ett sådant bara för att öppna ett konto.

 

Viktigt! I och med att bankontot öppnas på Sveroks organisationsnummer så gör detta att Sverok också har fullmakt till alla öppnade föreningskonton. Sverok i sin tur ger föreningarna förfoganderätt över sitt konto. Se Sveroks tillgång till föreningskonton. Det är föreningen som beslutar om vem eller vilka från föreningens styrelse som ska ha tillgång till föreningens bankkonto. På grund av att vi måste kunna kontrollera att personerna i fråga är med i styrelsen behöver de finns inskrivna i eBas. Personerna som ska ha tillgång till kontot behöver vara minst 16 år.

Tillbaka till toppen

 

Villkor för bankkonto genom Sverok

Konto kan tecknas av förening som är medlem i Sverok. Genom sin ansökan godkänner föreningen dessa villkor. Föreningen ansvarar för att i enlighet med föreningens stadgar utse en eller flera personer (vanligtvis firmatecknare i föreningen) som ska ha tillgång till kontot, dessa personer kallas i detta fall för användare. Föreningen ansvarar för att meddela Sverok vid byte av användare.

Sverok har rätt att ta ut en avgift för föreningens konto. Avgiften får aldrig vara högre än självkostnadspris. Avgiften för kommande år måste meddelas föreningen innan årsskiftet.

Tillbaka till toppen

 

Kostnad för konto

Från och med 1:a januari 2017 kostar det 250:- om året för att ha ett Nordeakonto. Summan dras av från föreningens bidrag. Får er förening inget bidrag från förbundet kommer summan att faktureras er i slutet av året.

Tillbaka till toppen

 

Transaktionskostnader i samband med bankkonto

Att betala till bankkonton eller plusgiro är gratis. För varje betalning som görs till ett bankgiro tar Nordea ut en avgift på 1,70 kr.

Tillbaka till toppen

 

Sveroks tillgång till föreningskonton

Sverok har teknisk möjlighet att flytta tillgångar från föreningens konto. Sverok förbinder sig att inte flytta pengar från föreningens konto under någon annan omständighet än om kontot avslutats 3 månader efter att föreningen anmält avregistrering från Sverok.

Sverok kan alltid se föreningens saldo i den övergripande kontoförteckningen, men förbinder sig att inte titta på föreningens transaktionshistorik. Undantag från detta är om föreningens kontotecknare ber Sverok göra detta eller om föreningen genomgår en ekonomisk granskning i enlighet med föreningsdirektivet.

Tillbaka till toppen

 

Åldersgräns för att få öppna konto hos Nordea genom Sverok

De som står som användare på kontot behöver vara minst 16 år. Användare av bankkort behöver också vara minst 18 år.

Tillbaka till toppen

 

Ansökan om bankkonto

Då avtalet Sverok har med Nordea är lite speciellt så ansöker ni om bankkonto på ett lite annorlunda sätt än normalt. Ni ska till att börja med inte gå direkt till ett Nordeakontor utan för att ansöka om ett bankonto så behöver ni fylla i två blanketter som ni sedan skickar in till oss, inte direkt till Nordea. De två blanketterna ni ska fylla i är (titta på exempelblanketten nedan också!):

När ni fyller i dessa är det viktigt att ni använder bläckpenna och inte blyerts. Ni behöver inte bifoga kopia på godkänd legitimationshandling. Följ instruktionerna nedan och inte de på blanketterna då det bara är vissa av fälten som ni ska fylla i, några av fälten ska fyllas i av oss. Detta är för att ni öppnar kontot via oss, på exempelblanketterna så ser ni vilka fält som ska fyllas i (de blåfärgade).

 

Instruktioner för att fylla i blanketten Öppnande av bankkonto

(exempelblankett)

 

 1. Kontohavaren: I rutan för namn/organisation/förening fyller ni i ert förenings id som ni har fått av Sverok och ert föreningsnamn, ert föreningsid hittar ni på er sida i eBas. Ni behöver fylla i fältet på detta sätt “Sverok, ert förenings-id (exempelvis F123456-7), ert föreningsnamn”.
  Observera! Organisationsnummer ska ni inte fylla i. Detta fylls i av Sverok då det är via vårt organisationsnummer som ni öppnar ert konto.
  I rutorna under fyller ni i namnet på och adressen till den användare som ska ha kontakt med banken, vanligtvis är detta er kassör eller ordförande.
 2. Underskriftsuppgift/Kontohavare: Fyll i vilka från föreningens styrelse som ska vara användare samt en underskrift från dessa.
 3. Det nedre fältet för ”Underskrift av firmatecknare” ska inte fyllas i, det gör vi på Sveroks kansli. Titta gärna på exempelblanketten om du känner dig det minsta osäker på hur det ska se ut.
 4. Kom ihåg att fylla i blankett för Användare och behörigheter , så att firmatecknarna får tillgång till kontot.

 


Instruktioner för att fylla i blanketten Användare och behörigheter

(exempelblankett)

För att få tillgång till ert konto måste ni fylla i blanketten Användare och behörigheter. Ni behöver fylla i en blankett för varje användare som ska ha tillgång till ert konto.

 1. Kunden: I rutan för namn/organisation/förening fyller ni i ert förenings id som ni har fått av Sverok och ert föreningsnamn, ert föreningsid hittar ni på er sida i eBas. Ni behöver fylla i fältet på detta sätt “Sverok, ert förenings-id (exempelvis F123456-7), ert föreningsnamn”.
  Observera! Organisationsnummer ska ni inte fylla i. Detta fylls i av Sverok då det är via vårt organisationsnummer som ni öppnar eller har öppnat ert konto.
  I rutorna under fyller ni i namnet på och adressen till den kontotecknare som ni angav skulle ha kontakt med banken på blanketten ”Öppnande av bankkonto”, vanligtvis är detta er kassör eller ordförande.
 2. Användare: Fyll i uppgifter på den person som ska stå som användare för kontot och som kommer att få tillgång till Nordeas internetbank.
 3. Det nedre fältet för “Underskrift av firmatecknare” ska inte fyllas i, det gör vi på Sveroks kansli. Titta gärna på exempelblanketten om du känner dig det minsta osäker på hur det ska se ut.

 

Tillbaka till toppen

 

Skicka in blanketterna

Blanketterna postas till:

Sverok
Box 12825,
112 97 Stockholm

Tillbaka till toppen

 

Vad som händer när ansökan är inskickad

När vi får blanketterna så fyller vi i de fält som behövs och skickar dem sedan till vår kontakt på Nordea. Kontakten på Nordea administrerar det hela och skickar kontobeviset till Sverok när bankkontot är öppnat. Nordea tar 1–2 veckor på sig att öppna ett konto. Vi lägger in kontonumret åt er i eBas och kontobeviset skickas till föreningen.

Har ni bytt kassör eller vill att någon annan person ska få tillgång till kontot så fyller ni också blanketten Användare och behörigheter, men ni skriver själva bankkontonumret och kryssar i rutan Lägg till eller om ni vill ta bort någon så kryssar ni Ta bort. En blankett per person. När blanketterna kommit till Sverok tar det cirka 7 arbetsdagar innan förändringarna träder i kraft.
Prova sedan själv att logga in i Internetbanken Företag med personnummer och Mobilt Bank-id. Kan du logga in är du tillagd som användare, i övrigt skickar inte banken någon bekräftelse på utförda ändringar på kontohavare.

Tillbaka till toppen

 

Att logga in på internetbanken

1. Gå in på Nordeas hemsida – www.nordea.se
2. Klicka på fliken Logga in: Internetbanken företag
3. Välj fliken Mobilt BankId (eller BankId om du har det på din dator)
4. Ange personnummer och följ inloggningsinstruktionen på skärmen
5. Nu ska du vara inloggad och kunna göra dina ärenden på Internetbanken

Tillbaka till toppen

 

Skaffa bankkort till kontot

Om ni vill skaffa ett bankkort till ert konto så behöver ni fylla i blanketten för Företagskort Mastercard. Observera att de som ska ha tillgång till kortet behöver vara minst 18 år. Denna blankett fyller ni på följande sätt:

 1. I översta rutan “Uppgifter om företaget” så fyller ni alla fält utom Organisationsnummer/personnummer. Observera att ni behöver ange vilket konto som kortet ska anslutas till, ni kan alltså inte skaffa kortet samtidigt som ni skickar in blanketterna för att öppna konto utan ni behöver vänta tills ni har fått ett konto.
 2. I rutan Uppgifter om kortinnehavaren/kortinnehavarna fyller ni namn och personnummer på den/de som ska ha tillgång till kortet, förslagsvis så är det samma person/personer som har tillgång till Internetbanken som också har tillgång till kortet.
 3. Rutan “Underskrift av firmatecknare” ska ni inte fylla i utan likt de övriga blanketterna fyller vi i det.
 4. Glöm inte att läsa igenom avtalsreglerna som finns på de följande sidorna så att ni vet vad som gäller.

Skicka den sedan till Sverok, Box 12825, 112 97 Stockholm. Nordea tar ut en avgift på 288 kr/år för kortet.

Tillbaka till toppen

Bankkort företag

 

Avsluta konto

När en förening väljer att lämna Sverok eller blir avregistrerad på grund av inaktivitet kommer föreningens konto att avslutas. Efter avregistrering har föreningen tre månader på sig att antingen återaktivera föreningen eller att flytta pengarna till ett annat konto. Alla kvarstående medel när ett konto avslutas tillfaller Sverok.

En förening kan själv begära att få sitt konto avslutat. Föreningen måste då flytta sina tillgångar till ett annat konto. Kvarstående tillgångar tillfaller Sverok tre månader efter begäran om avslut av konto.

Tillbaka till toppen

 

 

Byte av kassör

Användare och behörigheter

(exempelblankett)

När ni byter kassör i er förening så behöver tillgången till bankkontot tas bort för den/de tidigare och läggas till den/de nya. Detta gör ni genom att använda er av blanketten Användare och behörigheter. Ni behöver fylla i ett exemplar av denna blankett för alla som haft tillgång till kontot (och som inte längre ska ha det) och alla som ska ha tillgång till kontot framöver. Ni fyller i den på liknande sätt som när ni ansökte om kontot, det finns dock några skillnader:

 1. Kunden: I rutan för namn/organisation/förening fyller ni i ert förenings id som ni har fått av Sverok och ert föreningsnamn, ert föreningsid hittar ni på er sida i eBas. Ni behöver fylla i fältet på detta sätt “Sverok, ert förenings-id (exempelvis F123456-7), ert föreningsnamn”.
  Observera! Organisationsnummer ska ni inte fylla i. Detta fylls i av Sverok då det är via vårt organisationsnummer som ni öppnar ert konto.
  I rutorna under fyller ni i namnet på och adressen till den person som ni angav skulle ha kontakt med banken när ni öppnade ert konto, vanligtvis är detta er kassör eller ordförande.
 2. Användare: Beroende på vem denna blankett gäller så ska ni antingen fylla i uppgifterna för den person som redan är användare och vars behörigheter ska tas bort eller så ska ni fylla i uppgifterna för den person som ska få behörighet till kontot och Nordeas internetbank.
 3. Det nedre fältet för “Underskrift av firmatecknare” ska inte fyllas i, det gör vi på Sveroks kansli. Titta gärna på exempelblanketten om du känner dig det minsta osäker på hur det ska se ut.
 4. Det som skiljer sig mot tidigare är ni även ska fylla i fältet “Specifikation av behörighet till enstaka konton”. Där fyller ni i ert kontonummer och kryssar i om användaren ska läggas till eller tas bort beroende på vem blankettexemplaret gäller. Inga andra fält ska fyllas i.

Skicka sedan in blanketterna till oss så skickar vi dem vidare till Nordea när vi har fyllt i det vi ska.

 

Frågor

Om ni inte finner svar på era frågor ovan är ni välkomna att höra av er till Sveroks kansli på 010-551 93 00 eller info@sverok.se.
Vid problem med internetbank, dosa eller inloggningskort maila direkt till Nordea på linkoping.1514@nordea.se.
Vid adressändring maila firmatecknarens nya adress till linkoping.1514@nordea.se.

Tillbaka till toppen

 

 

Öppna bankkonto hos annan bank

Att välja konto
Vad banken vill ha
Uppstartsprotokoll
Organisationsnummer
Myndiga firmatecknare
Kontot godkänt

 

Att välja konto

Om ni som förening väljer att öppna ett bankkonto för föreningen på egen hand så är det ett företagskonto eller liknande som ni behöver öppna. Olika banker har olika erbjudanden så när ni ska välja konto så kan det vara bra om ni hör runt lite bland bankerna för att se vad de har att erbjuda. Det allra bästa och enklaste är om ni kan hitta ett gratiskonto med låg eller ingen ränta. Tänk på att fråga banken hur de vill att ni ska göra när ni vill byta personer som hanterar kontot (exempelvis när ni valt en ny kassör). Om det inte går utan att starta ett nytt konto, bör ni välja ett annat konto eller i värsta fall en annan bank. Om ni skaffar ett plusgiro eller bankgiro så går det bra, men tänk på att det oftast kostar pengar att skaffa.

Tillbaka till toppen

 

Vad banken vill ha

Det kan variera mellan olika banker för vad de kräver att få se om ni ska öppna ett konto hos dem. Följande brukar vara standard för vad banken vill se:

 • Föreningens stadgar.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Eventuellt styrelsemötesprotokoll, där ni valt firmatecknarna, med namn och personnummer utskrivna. Om ni känner er osäkra kan ni använda Uppstartsprotokollet.
 • Att firmatecknarna visar upp sin legitimation.

Det ska egentligen inte behövas något mer men en del banker är försiktiga av sig så det kan därför hända att banken ni pratar vill se något mer utöver det som står ovan.

Tillbaka till toppen

Uppstartsprotokoll

Uppstartsprotokollet är till för er som är osäkra på vad banken vill veta eller som inte fått med kontotecknarnas namn och personnummer i ert årsmötesprotokoll eller första styrelsemötesprotokollet. Här fyller ni i det som ni beslutade på ert årsmöte.

Tillbaka till toppen

 

Organisationsnummer

Numera kräver de flesta banker ett organisationsnummer när ett företagskonto ska öppnas. Sverok rekommenderar inte att föreningar har ett organisationsnummer, framförallt om ni är en liten förening. Anledningen till detta är att föreningen måste börja deklarera om den har ett organisationsnummer och det kan vara mycket att hålla koll på för en liten förening, framförallt med tanke på att det finns risk att som privatperson åka på dryga böter om föreningen missar att deklarera. Genom att anslutna föreningar kan öppna ett konto hos Nordea på vårt organisationsnummer så finns det ingen anledning för de flesta föreningar att skaffa ett eget organisationsnummer.

Det finns dock vissa anledningar som gör att en förening behöver skaffa sig ett organisationsnummer, om ni som förening exempelvis ska hålla i större arrangemang kan det krävas för tillstånd och liknande. Vill ni ändå vill skaffa ett ansöker ni om det hos Skatteverket på blanketten ”Ansökan – Organisationsnummer för ideell förening”. Passa även på att fylla i ”Ansökan – Befrielse avseende särskild uppgift.” Då slipper ni deklarera de kommande fem åren.

Tillbaka till toppen

 

Myndiga firmatecknare

Firmatecknare

En del föreningar har problem med att bankerna kräver att firmatecknarna, det vill säga de som bestämmer om vilka som får ta ut pengar på kontot, måste vara myndiga.

Det ni kan göra då är att utse någon annan i föreningen som är myndig som firmatecknare alternativt så kan ni välja en förälder till någon i föreningen.

Tillbaka till toppen

 

Kontot godkänt

När ni skaffat ert konto så är ert arbete klart. Kundbekräftelsen från banken kommer till Sverok och vi registrerar ert nya kontonummer i eBas samt godkänner det. Därefter skickar vi bekräftelsen till den adress som kontot finns registrerad på. Föreningen behöver inte göra något mera.

Tillbaka till toppen