Om du känner dig orättvist behandlad, trakasserad, mobbad eller utsatt för kränkande beteende i Sveroksammanhang kan du följa nedanstående lista för att få hjälp. Var medveten om att det inte spelar någon roll om den som utförde kränkningarna gjorde det med avsikt eller inte – om du upplever dig utsatt för kränkande behandling är det definitivt något som behöver redas ut. Kom ihåg att du inte behöver ha förslag på lösningar, det är inte din uppgift.

Steg för steg om du blivit orättvist behandlad

  1. Kontakta din föreningsstyrelse om det inträffade och be dem hantera situationen. Om de verkar känna sig osäkra på hur de ska gå tillväga, kan du be dem kontakta Sverok för tips och råd (info@sverok.se eller 010-551 93 00).
  2. Om föreningsstyrelsen är en del av problemet, eller inte agerar på din berättelse, kan du ta upp det med föreningens revisor. Revisorn har till uppgift att granska styrelsens arbete och är en neutral person som inte ens behöver vara medlem i föreningen. Revisorn själv kanske inte alltid kan agera i föreningen, men det är bra att personen är insatt i frågan.
  3. Kontakta Sverok på info@sverok.se eller 010-551 93 00 och beskriv vad som hänt. Då kommer kansliet hjälpa dig att få rätsida på situationen.
  4. Om du upplever att kansliets hjälp inte varit tillräcklig, kan du vända dig direkt till Sveroks förbundsstyrelse med ditt ärende. Sveroks ordförande heter Alexander Hallberg, och han nås på alexander.hallberg@sverok.se. Om du är engagerad i en distriktsstyrelse så går det bra att vända sig till er fadder i första hand.
  5. Känner du att ditt ärende inte hanteras tillräckligt inom Sverok, eller om du vill ha en utomstående part som är helt neutral i Sverokfrågor så går det naturligtvis utmärkt. Du kan till exempel vända dig till en av Sveriges antidiskriminineringsbyråer. De erbjuder kostnadsfritt råd och stöd och finns i 16 olika städer. Adresserna hittar du här.

Läs mer

Handlingsplan vid upplevd diskriminering