Som förening har man stora som små möten, och arrangerar allt från spelkvällar till  konvent. För att alla ska känna sig välkomna och kunna delta på bästa sätt finns det flera bra hjälpmedel som är enkla att ordna, med lite framförhållning. Nedan har vi en del praktiska tips, och vill man ha en praktisk checklista som ger en översikt över de viktigaste sakerna att tänka på för allas möjlighet till deltagande rekommenderar vi vår checklista för tillgängliga möten (*.pdf). Du kan även ladda ner checklistan för tillgängliga möten med förklaringar (*.pdf).

Hörslinga

En hörslinga är ett hjälpmedel för hörselskadade, som förstärker ljud. De finns ibland installerade i väggarna på en lokal, men det finns också flertalet bärbara varianter.

Behöver du en hörslinga kollar du först med din kommun om de hyr ut sådana, Kultur- och fritidsenheten brukar vara de som hjälper kommunens invånare med det. Om kommunen inte gör det, kan man hyra från Hörsam för 1200kr ex moms/dygn (finns ingen filial där du bor, kan de skickas med post).

Sker ert evenemang i Stockholm? Då kan LSU, en organisation som Sverok tillhör, ha möjlighet att låna ut sin. Kontakta info@sverok.se för detta.

Teckenspråktolk

Om du behöver en teckenspråktolk kontaktar du Tolkcentralen. Att boka en teckenspråkstolk är gratis. Dock ska du ha detta i åtanke:

  • Det är bäst att höra av sig så tidigt som möjligt för att boka tolk, försök ha minst 2–4 veckors framförhållning, även om de ofta kan hjälpa på kortare varsel också.
  • De behöver namn (och i bland personnummer) på den personen eller de personer som behöver tolk.
  • De behöver veta vilka situationer tolken behövs för, t.ex. om det endast behövs tolkning av föreläsningar eller även social tolk under evenemangets raster.
  • De vill gärna ha eventuellt material, så som presentationer, några dagar innan så att tolken kan förbereda sig.