Detta är en instruktion för små och medelstora föreningar i Sverok. Om er förening har över tusen medlemmar bör ni kontakta Sveroks kansli för att få hjälp med upplösningen. Vill ni kan ni skriva ut checklistan och ha den med under arbetet att upplösa er förening.

checklista1616Kontrollera era stadgar för att se hur upplösning ska gå till. Om ni har Sveroks standardstadgar är det §10 som reglerar nedläggning. Den säger:

”§10 Nedläggning
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.”

checklista1616Kalla till årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg, om inte något annat står i era stadgar.

Dagordningen för mötet ser ut som följande:

 • mötets öppnande
 • mötets behörighet
 • val av mötets ordförande
 • val av mötets sekreterare
 • val av minst en person att granska protokollet efter mötet
 • styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • ekonomisk berättelse för förra året
 • revisorernas berättelse för förra året
 • ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • fråga om föreningens nedläggning, beslut om föreningens tillgångar och avslutande av bankkonto
 • mötets avslutande

checklista1616Håll årsmöte.

1. Mötet ska bestämma vart föreningens pengar och utrustning ska ta vägen. Utrustning som föreningen äger kan delas ut som tävlingspriser, säljas på Tradera eller genom en auktion i föreningen. Pengar som är kvar kan ni spendera genom att ha en avslutningsfest, skänka till en annan förening eller skicka tillbaka till Sverok. Det viktiga att komma ihåg är att inga pengar eller föremål får skänkas till någon privatperson.

2. Ni behöver besluta vem/vilka som ska se till att föreningens saker säljs eller skänks bort och att föreningens bankkonto samt eventuella organisationsnummer avslutas.

checklista1616Skriv ut protokollet och se till att få underskrifter från de som valdes till justerare.

 

checklista1616Genomför det som beslutades på årsmötet. Se till att föreningens pengar hamnar på rätt ställe.

 

checklista1616Säg upp föreningens bankkonto (om ni har Nordeakonto genom Sverok avslutas detta av Sverok tre månader efter att ni skickat in protokollet till Sverok).

 

checklista1616Om föreningen har ett organisationsnummer måste även detta avslutas genom att skriva till Skatteverket (läs om hur ni gör på Skatteverkets webbplats).

 

checklista1616Skicka in en kopia på årsmötesprotokollet till Sverok, så avregistreras föreningen. Det går bra att maila till info@sverok.se. Alla senast förtroendevalda i föreningen får en bekräftelse via mail på att avregistreringen är genomförd.