Vill du komma i kontakt med din regionala föreningskonsulent? Klicka här.

Sverok är indelat i tolv distrikt som till ytan omfattar hela landet. Varje distrikt har en styrelse som styr distriktet och leder dess verksamhet. Styrelsen väljs av distriktets årsmöte där du som föreningsmedlem är med och påverkar. Årsmötet är det högsta beslutande organet i ett distrikt. Till mötet får föreningarna skicka ett antal ombud. Förutom att välja styrelse beslutar man även om saker som budget och verksamhet.

Sveroks distrikt arbetar regionalt med att hjälpa föreningarna på olika sätt och har samma syfte som förbundet, men på ett regionalt plan. På grund av att distrikten har olika förutsättningar och att prioriteringarna skiljer sig mellan distrikten kan verksamheten variera mycket runt om i landet.

Distriktens hemsidor

Besök distriktens egna hemsidor:

Sverok Norrbotten
info@norrbotten.sverok.se
Info till Norrbottens föreningar
Norrbottens län

Sverok Västerbotten
styrelse@vasterbotten.sverok.se
Info till Västerbottens föreningar
Västerbottens län

Sverok Nedre Norrland
info@nn.sverok.se
Info till Nedre Norrlands föreningar
Västernorrlands och Jämtlands län

Sverok GävleDala
info@gd.sverok.se
Info till GävleDalas föreningar
Dalarnas och Gävleborgs län

Sverok Mälardalen
info@malardalen.sverok.se
Info till Mälardalens föreningar
Södermanlands, Västermanlands och Uppsala län

Sverok Svealand
info@svealand.sverok.se
Info till Svealands föreningar
Värmlands, och Örebro län

Sverok Stockholm
kontakt@stockholm.sverok.se
Info till Stockholms föreningar
Stockholms och Gotlands län

Sverok Östergötland
info@ostergotland.sverok.se
Info till Östergötlands föreningar
Östergötlands län

Sverok Jönköping-Kronoberg
info@jk.sverok.se
Info till Jönköping-Kronobergs föreningar
Jönköpings och Kronobergs län

Sverok Väst
info@sverokvast.se
Info till Västs föreningar
Västra Götaland och Hallands län

Sverok Kalmar-Blekinge
styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se
Info till Kalmar-Blekinges föreningar
Kalmar och Blekinge län

Sverok Skåne
info@skane.sverok.se
Info till Skånes föreningar
Skåne län

Regionala föreningskonsulenter

Som en del i arbetet att utveckla distrikten började Sverok 2014 att anställa regionala föreningskonsulenter i olika distrikt runt om i Sverige. Målet är att dessa ska bli fler under de kommande åren. De regionala föreningskonsulenterna arbetar med föreningsutveckling, rekrytering av föreningar och medlemmar, samordning av föreningars aktivitet i distriktet och organisering av information och kommunikation mellan föreningar och distrikt.

 

Sverok Norrbotten
Oskar Vikström
oskar.vikstrom@sverok.se
010-551 93 27

Sverok Västerbotten
Sanna Hedlund
sanna.hedlund@sverok.se
010-551 93 26

Sverok Mälardalen
Anna Liljeblad
anna.liljeblad@sverok.se
010-551 93 11

Sverok Stockholm
Mikaela Sundin
mikaela.sundin@sverok.se
010-551 93 33

Caroline Brorson
caroline.brorson@sverok.se
010-551 93 32

Sverok Östergötland
Sanna Andersson
sanna.andersson@sverok.se
010-551 93 35

Sverok Väst
Elias Ytterbrink
elias.ytterbrink@sverok.se
010-551 93 14

Coralynn Remning
coralynn.remning@sverok.se
010-551 93 24

Sam Bäfvenberg
sam.bafvenberg@sverok.se
010-551 93 24

Sverok Skåne
Sabina Tennivaara
sabina.tennivaara@sverok.se
010-551 93 31