Personal

Sveroks förbundskansli ligger i Stockholm men har också flera satellitkontor runt om i landet. På kansliet arbetar förbundets anställda personal. Kansliet har hand om alla rutiner som rör det praktiska runt föreningarna. Även alla ekonomifunktioner som bokföring, bidragsutbetalning, attestering och dylikt sköts härifrån.

Kansliet kontaktar du när du vill veta vad Sverok är och gör, när ni vill starta en spelförening och när ni har frågor om er förening. Kansliet kan också hänvisa er vidare när ni inte riktigt vet vem ni ska prata med eller behöver telefonnummer till den ni söker. Hör gärna av er!

04-personalstyrkan

 

Anställda

Nedan presenteras förbundets anställda och ett urval av deras arbetsuppgifter:

Johan Groth, kanslichef

 • Ansvarar för personalen och leder verksamheten på Sveroks kansli
 • Ansvarar för löpande uppföljning av kansliets verksamhet
 • Ansvarar för att utveckla metoder och processer som kan effektivisera och förenkla det administrativa arbetet inom Sverok som helhet
 • Ansvarar för att de uppdrag som Förbundsstyrelsen lägger på kansliet utförs
 • Ansvarar för förbundets ekonomiska förvaltning (d v s budget, bokslut och placeringar)

johan.groth[a]sverok.se
010-551 93 00

Johan Groth

Christer Pettersson, utvecklingssamordnare och enhetsansvarig för Projekt och utveckling

 • Ansvarar för förbundets projektportfölj, -uppföljning och metodutveckling
 • Ansvarar för förbundets verksamhetsnära IT-baserade stödsystem
 • Leder och samordnar det dagliga arbetet inom enhet Projekt och utveckling (sprintplanering, daglig arbetsplanering och vid behov omplanering)
 • Ingår i kansliets ledningsgrupp

christer.pettersson[a]sverok.se
010-551 93 00

christer-pettersson-1

Leila Orre, ekonomiadministratör

 • Sköter förbundets redovisning och löneadministration
 • Ger stöd till Sveroks distrikt  inom ekonomiområdet
 • Hanterar utbetalningar och begäran om ersättningar
 • Hanterar ansökningar om Nordeakonto
 • Skriver ekonomirapporter

leila.orre[a]sverok.se
010-551 93 19

leila-orre-1

Josefin Bergman, administratör och koordinator för Riksmötet

 • Ansvarig för förbundets föreningsadministration
 • Projektleder Sveroks Riksmöte
 • Ansvarig för grundläggande kansliservice (post, telefoni, mail etc.)
 • Ansvarig för drift, skötsel och inköp till kanslilokalen i Stockholm
 • Rådgiver i likabehandlingsfrågor
 • Delaktig i förbundets rekrytering i samråd med kanslichef

josefin.bergman[a]sverok.se
010-551 93 18

josefin-bergman-1

Cecilia Gyllenberg Bergfasth, kansliadministratör (tjänstledig 80 %)

 • Ansvarig för förbundets PUL-ärenden
 • Ansvarig för förbundets föreningsadministration

cecilia.gyllenberg.bergfasth[a]sverok.se
010-551 93 13

Malin Hole, kommunikatör 

 • Hanterar förbundets kommunikationskanaler
 • Skriver kommunikationsplaner
 • Framställer trycksaker, annonser och profilmaterial
 • Skriver pressmeddelanden och kvalitetssäkrar information
 • Omvärldsbevakar
 • Hjälper föreningar med kommunikationsfrågor

malin.hole[a]sverok.se
010-551 93 21

malin-hole-2

Emilie Johansson, Projektledare för Ax – Amatörkulturens samrådsgrupps projekt En starkare regional närvaro samt regional föreningskonsulent för Sverok Kalmar-Blekinge

 • Ansvarig för att anordna dialogträffar
 • Samordning av projektet
 • Driver informations- och påverkansarbete

emilie.johansson[a]sverok.se
010-551 93 16

emelie

Carl Löfstrand, Projektinformatör Hej Regionen!

 • Ansvarig för dialogträffar och medlemsrekrytering i Finspång, Kinda, Mjölby, Motala och Söderköping
 • Ansvarig för projektmaterial för Hej Regionen!
 • Sköter drift och inköp till kanslilokalen i Linköping

carl.lofstrand[a]sverok.se
010-551 93 12

carl-lofstrand-2

Mattias von Gegerfelt, projektledare Respect All, Compete (RAC)

 • Ansvarar för e-sportprojektet Respect All, Compete
 • Ansvarig för projektets utveckling
 • Kontaktperson för projektets samarbetspartners
 • Rapporterar till projektets finansiärer och övriga intressenter

mattias.von.gegerfelt[a]sverok.se
010-551 93 22

mattias-von-gegerfelt-1

Nicholas Ranégie, kommunikatör i Respect All, Compete (RAC)

 • Ansvarar för RACs interna och externa kommunikation och material
 • Arbetar med layout, sponsorkontakter och föreläsningar
 • Ansvarar för respectallcompete.se och projektets närvaro i sociala medier

nicholas.ranegie[a]sverok.se
010-551 93 23

Nicholas

Jesper Englin, redaktör och utbildare för Respect All, Compete (RAC)

 • Ansvarar för research till och sammanställandet av en Code of Conduct samt föräldra- och arrangörsguider
 • Arbetar med att ta fram utbildningar och leda utbildningstillfällen inom projektet Respect All, Compete

jesper.englin[a]sverok.se
010-551 93 17

jespeer

Regionala föreningskonsulenter  

Som en del i Sveroks utvecklingsarbete med distrikten har vi för närvarande tio distriktsanställda i sju distrikt runtom i Sverige. Målet är att dessa ska bli fler under de kommande åren. De regionala föreningskonsulenterna arbetar med föreningsutveckling, rekrytering av föreningar och medlemmar, samordning av föreningars aktivitet i distriktet och organisering av information och kommunikation mellan föreningar och distrikt.

Du kan nå dem via Sveroks växel, 010-551 93 00 eller:

Sanna Hedlund, Sverok Västerbotten samt enhetsansvarig för alla regionala föreningskonsulenter

 • Stöttar och planerar arbetet för Sveroks regionala föreningskonsulenter
 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

sanna.hedlund[a]sverok.se
010-551 93 26

sanna-hedlund-3

Sabina Tennivaara, Sverok Skåne (50 %)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar
sabina.tennivaara[a]sverok.se
010-551 93 31

Samir Arabi-Eter,  Sverok Skåne (tjänstledig)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar
samir.arabi-eter[a]sverok.se
IMG_1912

Elias Ytterbrink, Sverok Väst

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

elias.ytterbrink[a]sverok.se
010-551 93 14

Elias

Coralynn Remning, vikarie Sverok Väst

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

coralynn.remning[a]sverok.se
010-551 93 24

Sam Bäfvenberg, Sverok Väst (sjukskriven)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

sam.bafvenberg[a]sverok.se

sam-bafvenberg-3

Felicia Wassberg, Sverok Stockohlm 

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

felicia.wassberg[a]sverok.se
010-551 93 29

Caroline Brorson, Sverok Stockholm (föräldraledig deltid)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

caroline.brorson[a]sverok.se
010-551 93 00

IMG_1866

Anna Liljeblad, Sverok Mälardalen
fadderdistrikt GävleDala

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

anna.liljeblad[a]sverok.se
010-551 93 11

 DSC04139b

 Oskar Vikström, Sverok Norrbotten

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

oskar.vikstrom[a]sverok.se
010-551 93 27

oskar-vikstrom-1