Personal

Sveroks förbundskansli ligger i Stockholm men har också flera kontor runt om i landet. På kansliet arbetar förbundets anställda personal. Kansliet har hand om alla rutiner som rör det praktiska runt föreningarna. Även alla ekonomifunktioner som bokföring, bidragsutbetalning, attestering och dylikt sköts härifrån.

Kansliet kontaktar du när du vill veta vad Sverok är och gör, när ni vill starta en spelförening och när ni har frågor om er förening. Kansliet kan också hänvisa er vidare när ni inte riktigt vet vem ni ska prata med eller behöver telefonnummer till den ni söker. Hör gärna av er!

 

Anställda

Nedan presenteras förbundets anställda och ett urval av deras arbetsuppgifter:

Johan Groth, kanslichef

 • Ansvarar för personalen och leder verksamheten på Sveroks kansli
 • Ansvarar för löpande uppföljning av kansliets verksamhet
 • Ansvarar för att utveckla metoder och processer som kan effektivisera och förenkla det administrativa arbetet inom Sverok som helhet
 • Ansvarar för att de uppdrag som Förbundsstyrelsen lägger på kansliet utförs
 • Ansvarar för förbundets ekonomiska förvaltning (d v s budget, bokslut och placeringar)

johan.groth[a]sverok.se
010-551 93 30

 

Christer Pettersson, utvecklingssamordnare och enhetsansvarig för Projekt och utveckling

 • Ansvarar för förbundets projektportfölj, -uppföljning och metodutveckling
 • Ansvarar för förbundets verksamhetsnära IT-baserade stödsystem
 • Leder och samordnar det dagliga arbetet inom enhet Projekt och utveckling (sprintplanering, daglig arbetsplanering och vid behov omplanering)
 • Ingår i kansliets ledningsgrupp

christer.pettersson[a]sverok.se
010-551 93 00

 

Tanja Solenström, ekonomiansvarig

 • Sköter förbundets redovisning och löneadministration
 • Ger stöd till Sveroks distrikt  inom ekonomiområdet
 • Hanterar utbetalningar och begäran om ersättningar
 • Hanterar ansökningar om Nordeakonto
 • Skriver ekonomirapporter

tanja.solenstrom[a]sverok.se
010-551 93 34

Cecilia Gyllenberg Bergfasth, kansliadministratör (tjänstledig 80 %)

 • Ansvarig för förbundets PUL-ärenden
 • Ansvarig för förbundets föreningsadministration

cecilia.gyllenberg.bergfasth[a]sverok.se
010-551 93 13

 

Malin Hole, kommunikatör (föräldraledig)

 • Hanterar förbundets kommunikationskanaler
 • Skriver kommunikationsplaner
 • Framställer trycksaker, annonser och profilmaterial
 • Skriver pressmeddelanden och kvalitetssäkrar information
 • Omvärldsbevakar
 • Hjälper föreningar med kommunikationsfrågor

malin.hole[a]sverok.se

 

Anna Westerling, marknadsansvarig 

 • Skapar och underhåller relationer till sponsorer/samarbetspartners
 • Tar fram nya former av partnerskap
 • Förhandlar fram avtal med sponsorer
 • Ansvarar för produktkatalogen i webbshoppen
 • Skriver projektbidragsansökningar på nationell och regional nivå
 • Projektledare Riksmötet
 • Projektledare Spelveckan

anna.westerling[a]sverok.se
010-551 93 25

 

Sam Bäfvenberg, Projektledare Leia – nätverk för tjejer inom spelkulturen

 • Ansvarar för mentorskapsprogrammet
 • Ansvarar för mötesplaster och nätverk för tjejer

sam.bafvenberg[a]sverok.se
010-551 93 24

 

Carl Löfstrand, Projektledare Hej Regionen!

 • Ansvarig för dialogträffar och medlemsrekrytering i Finspång, Kinda, Mjölby, Motala och Söderköping
 • Ansvarig för projektmaterial för Hej Regionen!
 • Sköter drift och inköp till kanslilokalen i Linköping

carl.lofstrand[a]sverok.se
010-551 93 12

 

Mattias von Gegerfelt, projektledare Respect All, Compete (RAC)

 • Ansvarar för e-sportprojektet Respect All, Compete
 • Ansvarig för projektets utveckling
 • Kontaktperson för projektets samarbetspartners
 • Rapporterar till projektets finansiärer och övriga intressenter

mattias.von.gegerfelt[a]sverok.se
010-551 93 22

 

Nicholas Ranégie, kommunikatör

 • Ansvarar för RACs interna och externa kommunikation och material
 • Arbetar med layout, sponsorkontakter och föreläsningar
 • Ansvarar för respectallcompete.se och projektets närvaro i sociala medier

nicholas.ranegie[a]sverok.se
010-551 93 23

 

Jesper Englin, redaktör och utbildare (tjänsteledig)

 • Ansvarar för research till och sammanställandet av en Code of Conduct samt föräldra- och arrangörsguider
 • Arbetar med att ta fram utbildningar och leda utbildningstillfällen inom projektet Respect All, Compete

jesper.englin[a]sverok.se

 

Regionala föreningskonsulenter  

De regionala föreningskonsulenterna arbetar med föreningsutveckling, rekrytering av föreningar och medlemmar, samordning av föreningars aktivitet i distriktet och organisering av information och kommunikation mellan föreningar, distrikt och förbund.

Du kan nå dem via Sveroks växel, 010-551 93 00 eller:

Sanna Hedlund, Sverok Västerbotten och enhetsansvarig för alla regionala föreningskonsulenter

 • Stöttar och planerar arbetet för Sveroks regionala föreningskonsulenter
 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

sanna.hedlund[a]sverok.se
010-551 93 26

 

 Oskar Vikström, Sverok Norrbotten

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

oskar.vikstrom[a]sverok.se
010-551 93 27

 

Mikaela Sundin, Sverok Stockholm 

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

mikaela.sundin[a]sverok.se
010-551 93 33

Felicia Wassberg, Sverok Svealand (50 %)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

felicia.wassberg[a]sverok.se
010-551 93 29

 

Caroline Brorson, Sverok Stockholm (tjänstledig)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

caroline.brorson[a]sverok.se
010-551 93 32

 

Anna Liljeblad, Sverok Mälardalen
fadderdistrikt GävleDala

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

anna.liljeblad[a]sverok.se
010-551 93 11

 

Elias Ytterbrink, Sverok Väst

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

elias.ytterbrink[a]sverok.se
010-551 93 14

 

Sanna Andersson, Sverok Östergötland (40 %)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar
sanna.andersson[a]sverok.se
010-551 93 35
 

Sabina Tennivaara, Sverok Skåne
(50 %)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar
sabina.tennivaara[a]sverok.se
010-551 93 31
 

Samir Arabi-Eter, Sverok Skåne (tjänstledig)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar
samir.arabi-eter[a]sverok.se