Personal

Förbundskansliet finns både i Linköping och i Stockholm. På kansliet arbetar förbundets anställda personal. Kansliet har hand om alla rutiner som rör det praktiska runt föreningarna. Även alla ekonomifunktioner som bokföring, bidragsutbetalning, attestering och dylikt sköts härifrån.

Kansliet kontaktar du när du vill veta vad Sverok är och gör, när ni vill starta en spelförening och när ni har frågor om er förening. Kansliet kan också hänvisa er vidare när ni inte riktigt vet vem ni ska prata med eller behöver telefonnummer till den ni söker.

04-personalstyrkan

 

Anställda

Nedan presenteras förbundets anställda och ett urval av deras arbetsuppgifter:

Johan Groth, kanslichef

 • Ansvarar för personalen och leder verksamheten på Sveroks kansli
 • Ansvarar för löpande uppföljning av kansliets verksamhet
 • Ansvarar för att utveckla metoder och processer som kan effektivisera och förenkla det administrativa arbetet inom Sverok som helhet
 • Ansvarar för att de uppdrag som Förbundsstyrelsen lägger på kansliet utförs
 • Ansvarar för förbundets ekonomiska förvaltning (d v s budget, bokslut och placeringar)

johan.groth[a]sverok.se

Johan Groth

Christer Pettersson, utvecklingssamordnare

 • Ansvarar för förbundets projektportfölj, uppföljning och metodutveckling
 • Coachar projektledare i projektmetodik, planerings- och strukturarbete
 • Skriver och samordnar projektbidragsansökningar
 • Ansvarar för spridning av regionala föreningskonsulenter till varje distrikt
 • Ansvarar för förbundets affärskritiska system (se till att systemen uppfyller dess vision och mål, nuläges- och behovsanalyser)

christer.pettersson[a]sverok.se

christer-pettersson-1

Leila Orre, ekonomiadministratör

 • Sköter förbundets redovisning och löneadministration
 • Ger stöd till Sveroks distrikt  inom ekonomiområdet
 • Hanterar utbetalningar och begäran om ersättningar
 • Hanterar ansökningar om Nordeakonto
 • Skriver ekonomirapporter

leila.orre[a]sverok.se
013-465 29 52

leila-orre-1

Josefin Bergman, Riksmöteskoordinator och likabehandlingsansvarig

 • Ansvarig för Riksmötet
 • Likabehandlingsfrågor

josefin.bergman[a]sverok.se
013-465 29 56

josefin-bergman-1

Anna Netzell, ekonomiadministratör (föräldraledig)

 • Sköter förbundets redovisning och löneadministration
 • Ger stöd till Sveroks distrikt  inom ekonomiområdet
 • Hanterar utbetalningar och begäran om ersättningar
 • Hanterar ansökningar om Nordeakonto
 • Skriver ekonomirapporter

anna.netzell[a]sverok.se

Anna

Malin Hole, kommunikatör 

 • Hanterar förbundets kommunikationskanaler
 • Skriver kommunikationsplaner
 • Framställer trycksaker, annonser och profilmaterial
 • Skriver pressmeddelanden och kvalitetssäkrar information
 • Omvärldsbevakar
 • Hjälper föreningar med kommunikationsfrågor

malin.hole[a]sverok.se
0701-426780

malin-hole-2

Emilie Johansson, Projektledare för Ax – Amatörkulturens samrådsgrupps projekt En starkare regional närvaro

 • Ansvarig för att anordna dialogträffar
 • Samordning av projektet
 • Driver informations- och påverkansarbete

emilie.johansson[a]sverok.se
070-251 54 29

emelie

Carl Löfstrand, Projektinformatör Hej Regionen!

 • Ansvarig för dialogträffar och medlemsrekrytering i Finspång, Kinda, Mjölby, Motala och Söderköping
 • Ansvarig för projektmaterial för Hej Regionen!
 • Sköter drift och inköp till kanslilokalen i Linköping
 • Sköter grundläggande kansliservice (post, telefoni, mail)

carl.lofstrand[a]sverok.se
013-465 29 58

carl-lofstrand-2

Mattias von Gegerfelt, projektledare Respect All, Compete (RAC)

 • Ansvarar för e-sportprojektet Respect All, Compete
 • Ansvarig för projektets utveckling
 • Kontaktperson för projektets samarbetspartners
 • Rapporterar till projektets finansiärer och övriga intressenter

mattias.von.gegerfelt[a]sverok.se
076-015 74 09

mattias-von-gegerfelt-1

Nicholas Ranégie, kommunikatör i Respect All, Compete (RAC)

 • Ansvarar för RACs interna och externa kommunikation och material
 • Arbetar med layout, sponsorkontakter, och föreläsningar
 • Ansvarar för respectallcompete.se

nicholas.ranegie[a]sverok.se
076-322 72 78

Nicholas

Jesper Englin, redaktör och utbildare för Respect All, Compete (RAC)

 • Ansvarar för research till och sammanställandet av en Code of Conduct
 • Arbetar med att ta fram utbildningar och leda utbildningstillfällen inom projektet Respect All, Compete

jesper.englin[a]sverok.se
073-204 42 40

jespeer

Anna-Karin Linder Krauklis, spelutvecklare

 • Ansvarar för Sveroks spelutvecklingsprojekt
 • Lajv i samarbete med Livrustkammaren
 • Lajv i samarbete med ABF

anna-karin.linder[a]sverok.se

Anna-Karin

Regionala föreningskonsulenter  

Som en del i Sveroks utvecklingsarbete med distrikten har vi för närvarande tio distriktsanställda i sju distrikt runtom i Sverige. Målet är att dessa ska bli fler under de kommande åren. De regionala föreningskonsulenterna arbetar med föreningsutveckling, rekrytering av föreningar och medlemmar, samordning av föreningars aktivitet i distriktet och organisering av information och kommunikation mellan föreningar och distrikt.

Du kan nå dem via Sveroks växel, 013-14 06 00 eller:

Samir Arabi-Eter,  Sverok Skåne (tjänstledig)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar
samir.arabi-eter[a]sverok.se
076-015 97 89
IMG_1912

Sam Bäfvenberg, vikarierande föreningskonsulent Sverok Väst

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

sam.bafvenberg[a]sverok.se
072-173 25 55

sam-bafvenberg-3

Cecilia Gyllenberg Bergfasth, Sverok Östergötland (tjänstledig 80 %)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

cecilia.gyllenberg.bergfasth[a]sverok.se

cecilia-bergfasth-2

Caroline Brorson, Sverok Stockholm (föräldraledig)

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

caroline.brorson[a]sverok.se
073-948 53 52

IMG_1866

Sanna Hedlund, Sverok Västerbotten, Sverok Nedre Norrland och Sverok GävleDala

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

sanna.hedlund[a]sverok.se
070-326 88 21

sanna-hedlund-3

Anna Liljeblad, Sverok Mälardalen
fadderdistrikt GävleDala

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

anna.liljeblad[a]sverok.se
076-043 51 98

 DSC04139b

 Oskar Vikström, Sverok Norrbotten

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

oskar.vikstrom[a]sverok.se
073-085 55 81

oskar-vikstrom-1

Elias Ytterbrink, Sverok Väst

 • Antar föreningar, svarar på frågor, hanterar rapporter
 • Stöttar distriktsstyrelsen
 • Arbetar med finansiering för distriktet
 • Rekryterar medlemmar och föreningar

elias.ytterbrink[a]sverok.se

Elias