Pressrum

Sverok uttalar sig gärna i frågor rörande:

  • spelhobbyverksamhet
  • föreningsliv
  • ideellt engagemang
  • andra till spelhobbyn närliggande ämnen

Vid frågor rörande specifika föreningar eller distrikt inom Sverok kommenterar förbundet gärna, men hänvisar också till respektive organisation (se gärna Distrikt). Om deras kontaktuppgifter inte går att få tag i hjälper förbundskansliet givetvis till. Mejla då ert ärende till info@sverok.se eller ring 010-5519300.

Vill du lokalisera föreningar eller aktiviteter i din närhet? Då kan du använda dig av Sveroks spelkarta.

Presskontakt

Nicholas Ranégie, kommunikatör på förbundskansliet
010-551 93 23
046-322 72 78
nicholas.ranegie@sverok.se

Bilder och logotyper

Bilder och logotyper får användas i sammanhang där förbundets arbete beskrivs. Användning i reklam och marknadsföring är inte tillåten utan skriftligt godkännande. Vid publicering ska fotograf anges. För högupplösta versioner av bilderna i bildarkivet, kontakta Sveroks kommunikatör.

Sveroks grafiska profil

Du kan se hela Sveroks grafiska profil, samt hitta alla logotyper för förbund, distrikt och Pride på Sveroks wiki.


Pressmeddelanden

Var tredje svensk anser att e-sport är en idrott

Till helgen är det dags för Riksidrottsförbundets årsmöte, där frågan om e-sportens medlemskap i förbundet kommer att lyftas. Enligt en undersökning från Novus instämmer så många som 32 % av de tillfrågade mellan 18 och 79 år att e-sport är en precisionsidrott och bland unga, 18–29 år, stiger den siffran till 47 %.

– Resultatet var oerhört glädjande för oss i Svenska e-sportförbundet då det är ett kvitto på att stödet för e-sport är utbrett i Sverige. Dessutom kommer stödet troligen bara att växa under de kommande åren om vi ser till åldern hos de som är mest positivt inställda, säger Liza Lind, ledamot i Svenska e-sportförbundet.

Ordförande för Svenska e-sportförbundet, Alexander Hallberg, kommer att finnas på plats på Riksidrottsmötet och tala för e-sporten. Målet är fortfarande ett medlemskap, trots att Riksidrottförbundets styrelse har lagt ett förslag om att inga nya medlemsförbund ska tas in förrän 2019, när RF hunnit se över sina antagningskrav.

– Det vi har sett i den här undersökningen är att när kunskapen om e-sport är låg är också acceptansen för e-sport låg. Det innebär ett ogiltigförklarande av ungas fritidsintresse och faktiska karriärer som på sikt kan skada Sverige som framstående e-sportnation. Resultatet visar också med all tydlighet att det är en fråga om när, inte om, e-sporten ska bli en del av idrottsrörelsen, säger Alexander Hallberg, ordförande för Svenska e-sportförbundet.

På påståendet om e-sport är en precisionsidrott svarade 32 % att de instämde helt eller instämde till stor del. 19 % förhöll sig neutrala och 22 % svarade att de inte instämde eller inte instämde alls. Till detta tillkom 26 % som ansåg sig ha för låg kännedom för att kunna besvara frågan.

Novus undersökning visar att okunskap verkar vara det största hindret för acceptans. De som tar avstånd från påståendet är ofta de som har lägst kännedom om e-sport. Med 32 % som instämmer i påståendet och 45 % som är neutrala eller avvaktar att svara är det endast 22 % som faktiskt tar avstånd från påståendet.

•••

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sverok. Syftet med undersökningen är att kartlägga allmänhetens kännedom om och inställning till e-sport. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt har 1057 intervjuer genomförts under perioden 6–12 april 2017. Deltagarfrekvensen är 60 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

•••

Kontakt
Alexander Hallberg, ordförande i Svenska e-sportförbundet
alexander.hallberg@sverok.se
010-551 93 10, 076-629 29 99

Malin Hole, kommunikatör på Sverok – Spelhobbyförbundet
malin.hole@sverok.se
010-551 93 21, 0701-426 780

”För många tror att det är en subkultur”

Spelbranschen växer så det knakar. Ändå är spelkulturen relativt bortglömd av politiker, tjänstemän, kulturarbetare och media. 

– En del tror fortfarande att det är en fluga som bara barn håller på med, säger tv- och spelprofilen Orvar Säfström, som ska prata om spelkultur inför beslutsfattare från hela Sverige.

Star Wars-lajv under Nordsken 2016

Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN. Spelbranschen är större än någonsin tidigare. Det visar inte minst mängden utövare i landet. Till exempel spelar fler än 90 procent av alla svenskar i åldern 16 till 25 år digitala spel i någon form. Samtidigt har Sverok, som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn i landet, dubbelt så många medlemmar som alla politiska ungdomsförbund tillsammans. Med sina 100 000 medlemmar är de landets största ungdomsförbund. En medlemssiffra som ökat med 15 000 bara senaste året. Ändå är branschen inte i närheten av den uppmärksamhet som den förtjänar, i förhållande till antalet utövare. Det menar bland andra tv- och spelprofilen Orvar Säfström som i slutet på maj kommer att närvara vid norra Skandinaviens största spelmässa, Nordsken i Skellefteå, och delta i en konferens om spelkultur.

Läs mer »

Lajv, reenactment och figurspel intar Armémuseum

24 februari öppnade Armémuseum sin utställning Krigsspel som tar med sig besökaren på en resa i krigsspelens värld – från forntidens schackbräden till miniatyrspelens rymdålder. Samtidigt drar museet igång en föreläsningsserie med Sverok som samarbetspartner. Målet är att lyfta upp hur spelkulturen levandegör vår historia.

Foto: Ann Tillman

Fokus i föreläsningsserien ligger på att utforska konflikt- och krigsspel i ett underhållnings- och utbildningssyfte. Ämnena som avhandlas skiftar från taktik- och figurspel till lajv och datorspel med krigstema. Sverok har agerat i en rådgivande kapacitet, bland annat tillsammans med Försvarshögskolan, som också deltar i föreläsningsserien.

– Sverok grundades för 30 år sedan på just olika typer av konfliktspel och att kunna bygga vidare på det med spelföreläsningar i samarbete med Armémuseum är otroligt roligt. Vi ser det här som ett fantastiskt tillfälle att brygga broar mellan den ideella sektorn och Sveriges kulturinstitutioner, säger Alexander Hallberg, förbundsordförande för Sverok.

Läs mer »