Vill du utveckla din kunskap om hur man planerar och genomför arrangemang? Sverok erbjuder utbildningar i arrangörskap på tre olika nivåer för att stötta dig som ung arrangör i din förening.

Arrangörskap steg 1

Tillsammans med andra unga får du prova på planering och utvärdering av arrangemang. Genom både teori och praktik får ni lära er om såväl marknadsföring som budgetering och mycket mer. Efter utbildningen ska du ha tillräckligt mycket kunskap för att kunna planera ett eget drömarrangemang.

Utbildningen anordnas av ditt distrikt och vänder sig till dig som ny arrangör.

Arrangörskap steg 2

Här får du chansen att tillsammans med andra få lära dig mer om din roll som arrangör, med perspektiv på makt och normer. Du kommer även att få ökad kunskap om sponsring, omvärldsanalys, tillgänglighets- och säkerhetsfrågor.

Arrangörsskap steg 2 är en påbyggnad på steg 1, eller för dig som har tidigare erfarenhet av arrangemang. Utbildningen arrangeras av ditt distrikt.

Arrangörskap steg 3

I steg 3 är det större arrangemang som står i fokus. Du kommer att få lära dig mer om allt från pressmeddelanden till gruppdynamik och arbetsprocesser. Utefter den kunskap du redan har blandas teori och praktik för att ge dig det du behöver för att skapa exempelvis en större lajvkampanj eller ett konvent. Kommunikation och marknadsföring liksom säkerhetstänkande och tillgänglighetsfrågor står på schemat.

Den här utbildningen anordnas på förbundsnivå inom Sverok och riktar dig till dig som vill planera ett större evenemang.