Prenumerera på Ordförandebrevet

OrdförandebrevetOrdförandebrevet skickas ut ungefär en gång i veckan och vänder sig framförallt till förtroendevalda, aktiva och anställda på förbunds- och distriktsnivå inom Sverok.
Namn


E-postadress