Sverok håller just på att ta in slutrapporterna från alla föreningar för 2016 och er förening har dykt upp i våra sökningar som någon som missat att rapportera medlemmar, årsmöte eller verksamhet. Kanske saknas allt eller bara något av detta.

Det ni ska rapportera i http://ebas.sverok.se varje år är:

 1. Minst tre medlemmar.
 2. Ert årsmöte – datum, era förtroendevalda och gärna också ert årsmötesprotokoll.
 3. Er verksamhet – kortfattad text och fylla i kryssrutor med vilka typer av verksamhet ni genomfört.

Kontakta Sverok: Om du har frågor, maila info@sverok.se eller ring oss på 010-551 93 00 (OBS! Nytt nummer!). Du kan också kolla nedan och se om det redan finns svar där.

Vanliga frågor

 

 • Ringer Sverok verkligen till oss och påminner?

 

   1. Ja, men det tar mycket arbetstid, är dyrt och det är svårt att nå alla, så genom att rapportera genast hjälper ni Sverok att spara pengar och tid som kunde ha gått till något viktigare.

 

 • Jag har inget med föreningen att göra längre!

 

   1. Att du fått smset beror på att du tillhör föreningens senast rapporterade förtroendevalda (styrelse, revisor, valberedning).
   2. Vi hoppas att du kan kontakta någon i nuvarande styrelsen som kan rapportera årsmötet så att vi får aktuella kontaktuppgifter, så slipper du bli störd av oss. Du kan också kontakta Sverok och berätta vem vi ska kontakta i föreningen.

 

 • Hur rapporterar vi?

 

   1. I eBas finns information om hur ni gör, men tveka inte att kontakta Sverok om något känns svårt.

 

 • Vi har tappat bort lösenordet till eBas!

 

   1. Gå till https://ebas.sverok.se.
   2. Klicka på knappen “Glömt lösenord eller användarnamn?”
   3. Fyll i den e-postadress ni har rapporterat till Sverok som er kontaktadress.
    1. Har ni glömt vilken adress det är, kontakta Sverok så hjälper vi er.
    2. Har den som kan läsa adressen slutat i föreningen kan vi hjälpa er att byta.

 

 • Vi hade inget årsmöte 2016!

 

   1. Det var tråkigt, men maila till Sverok och berätta det så behöver vi inte ringa er för att fråga om det. Bättre lycka med årsmötet 2017!

 

 • Vi hade ingen verksamhet 2016!

 

   1. Tänk på att det inte måste vara någon verksamhet som styrelsen eller årsmötet beslutat om utan den spontana verksamheten medlemmarna sysslar med i föreningen räknas också.

 

 • Vår förening finns inte längre!

 

   1. Kontakta Sverok och berätta det så avregistrerar vi föreningen från Sverok.

 

 • Vi kan inte få bidrag längre, måste vi rapportera ändå?

 

   1. Ja, och framförallt genom att ni rapporterar ert årsmöte får vi aktuella kontaktuppgifter till er.
   2. Rapporterar ni inte på två år så blir er förening avregistrerad.
   3. Om ni har minst två medlemmar i bidragsgrundande medlemmar (6-25 år) kan ni bilda en ungdomsavdelning som är bidragsgrundande. Läs med på http://www.sverok.se/forening/avdelningar/.

 

 • Hur länge har vi på oss?

 

   1. Allt behöver vara rapporterat senast den 15 mars 2017, men ju tidigare ni rapporterar desto tidigare slipper ni få fler påminnelser från Sverok.

 

 • Vad måste vi rapportera för att få bidrag för 2016?

 

   1. Minst tre medlemmar för 2016.
   2. Av medlemmarnas måste minst 60% vara i åldern 6-25 år.
   3. Årsmötesrapport för 2016.
   4. Verksamhetsrapport för 2016.

 

 • Vi missade årsmötet för 2016 och vet inte hur vi ska hålla ett årsmöte för 2017! Kan ni hjälpa oss?

 

   1. Ja, vi kan hjälpa er!
   2. Läs gärna på http://wiki.sverok.se/wiki/Årsmöte.
   3. Om ni har frågor, kontakta Sverok.

 

 • Det är jättejobbigt att rapportera alla medlemmar. Finns det någon genväg?

 

  1. Era medlemmar för 2016 måste ni dessvärre mata in en och en eller importera från en excelfil, men har ni redan medlemmarna i eBas kan det bli lättare redan i år.
  2. För 2017 kan ni börja använda Onlineregistreringen av nya och gamla medlemmar.
  3. Om ni använder onlineregistreringen kan ni också koppla på Återregistreringen av medlemmar. Då kan alla medlemmar på er medlemslista för 2016 få ett mail med en länk som de kan klicka på för att acceptera medlemskap för 2017 och komplettera sina personuppgifter. Samma sak kan ni göra i början av 2018 med medlemmarna på 2017 års medlemslista. Aldrig mer behöver ni krångla med excelfiler eller manuella inmatningar.
  4. Har ni väldigt många medlemmar och har en egen onlinedatabas som ni programmerat kan ni dessutom använda Sveroks praktiska APIer för att föra över medlemmarna direkt från er databas till eBas.