Här hittar du formulär för reservation under Sveroks Riksmöte.

Ombud som anser att ett beslut kan leda till juridiska konsekvenser har rätt att reservera sig mot beslutet. Reservation måste inkomma innan mötet avslutas. Reservation får ej överskrida 200 ord. Reservation bör innehålla en motivering till varför ombudet vill reservera sig. Motiveringen kan bifogas till protokollet under förutsättning att den är saklig, inte av debatterande karaktär och inte riktad mot person eller grupp av personer. I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot beslutet samt eventuellt motivet för detta.

Notera att reservation inte kan användas för att få en egen uppfattning i en viss fråga införd i protokollet. Reservation innebär att en person markerar att hen inte står bakom ett beslut som kan få juridiska konsekvenser.