Cosplay – Foto Andreas Pegelow

Cosplay – Foto Andreas Pegelow

Cosplay är en förkortning för Costume Play. Deltagarna försöker efterlikna en karaktär från ett spel, en anime- eller mangaserie eller något annat sammanhang och målet är att vara så lik karaktären som möjligt. Betoningen ligger på kläder och rekvisita, men även skådespel och inövade framträdanden är vanligt förekommande. Dräkten ska helst vara egensydd till så stor del som möjligt och ju mer lik originalet desto bättre.

Cosplay förekommer nästan uteslutande på konvent, i synnerhet på de multikonvent inom Sverok som är inriktade på östasiatisk populärkultur. Cosplay sker antingen löpande under konventet eller i tävlingsform.

Du kan hitta och komma i kontakt med Sverokföreningar som sysslar med cosplay på spelkartan.se.

Hittar du ingen som passar? Starta din egen förening! :D