Klicka här för textversion.

Klicka här för standardstadgar för föreningar.

Stadgar för avdelningen <AVDELNINGSNAMN> i <HUVUDFÖRENINGSNAMN>

§1 Tillhörighet

Avdelningen ingår i Sverokföreningen <HUVUDFÖRENINGSNAMN>. Avdelningen har säte i <ORT>. Avdelningen är en medlemsförening i Sverok.

§2 Uppgift

Avdelningens uppgift är att bedriva verksamhet i den Sverokförening som avdelningen ingår i.

§3 Medlemmar

En avdelning består av medlemmar i samma Sverokförening, som bestämt sig för att tillhöra samma avdelning och bedriva verksamhet i den.

Eftersom avdelningens medlemmar också är med i Sverokföreningen får de rättigheter och skyldigheter mot Sverokföreningen, Sverokdistriktet och Sverok. Det här står i de olika organisationernas stadgar.

§4 Medhjälpare

Sverokföreningen utser en eller flera medhjälpare för att stödja föreningens avdelningar. Medhjälpare kan vara medlemmar i avdelningen, men behöver inte vara det.

§5 Verksamhet

Avdelningens medlemmar bestämmer tillsammans vad de ska göra. När de bestämmer saker har varje medlem en röst var. Det förslag som får flest röster vinner. Medlemmarna ska varje år skriva en kort text med vad avdelningen har gjort under året och rapportera den till Sverok.

§6 Stadgar

Avdelningens regler kallas stadgar och är det du läser just nu. Det går att ändra reglerna på årsmötet.

§7 Årsmöte (högsta beslutande organ)

Varje år ska avdelningen hålla årsmöte. Avdelningens styrelse ska se till att mötet blir av och att medlemmarna vet när, var och hur de ska träffas.

På årsmötet har varje medlem en röst var. Det förslag som får flest röster vinner.

  1. Skriv ner allt ni bestämmer i ett protokoll som ni kan lämna till Sverok.
  2. Bestäm tillsammans vem som ska sköta avdelningens ekonomi. Det kan föreningen avdelningen tillhör göra eller så kan någon annan som vill göra det.
  3. Bestäm tillsammans vem som ska sköta avdelningens revision. Det kan föreningen avdelningen tillhör göra eller så kan någon annan som vill göra det.
  4. Bestäm tillsammans vem som ska vara avdelningens ledare och vice avdelningsledare. Ni kan också utse andra uppdrag som ni vill ha i avdelningen, till exempel en kassör om avdelningen ska sköta sin ekonomi själv. De personerna är tillsammans avdelningens styrelse.
  5. Den som sköter avdelningens ekonomi ska berätta för er vilka pengar avdelningen har fått in och vad pengarna har gått till och den som sköter avdelningens revision ska berätta för medlemmarna om sitt arbete, så att medlemmarna vet att allt ser bra ut. Bestäm då tillsammans om ni vill godkänna föregående styrelses arbete och ge dem ansvarsfrihet.
  6. Andra stora frågor som ni vill bestämma något om.

§8 Upplösning

Avdelningen kan upplösas om årsmötet bestämmer det. Om Avdelningen inte bedrivit någon verksamhet på ett år blir den automatiskt upplöst, om inte årsmötet bestämmer något annat. Om avdelningen blir upplöst går alla avdelningens tillgångar till Sverokföreningen som avdelningen tillhör.