Foto: Malin Huusmann

Foto: Malin Huusmann

En förening kan man enkelt säga är en grupp människor som vill göra något tillsammans, kanske utöva en någon typ av aktivitet eller arbeta för ett visst intresse, ofta under en längre tid.

Det är enkelt att ha en förening – det viktiga är att i en förening bestämmer man saker demokratiskt, det vill säga tillsammans. I en förening kan man samla pengar och saker för att kunna bedriva sin verksamhet men eftersom man har en förening tillsammans är det viktigt att pengar och saker som föreningen äger ska komma alla medlemmar till godo.

Om ni startar en förening via Sverok har ni möjlighet att söka olika typer av bidrag som ni kan använda till att hitta på saker i föreningen för. Ni har också möjlighet att få ta del av olika tjänster och stöd som Sverok erbjuder, såsom möjlighet att öppna bankkonto kostnadsfritt för föreningen, möjlighet till försäkringar, serverutrymme till webbplats, bredband till LAN, reserabatter på SJ m.m. Ni har också möjlighet att få råd och stöd från Sveroks personal i olika frågor.

• För att en förening ska kunna få bidrag så ställer vi vissa krav på föreningen, för att läsa mer om dessa klickar du här.

• För att få en steg-för-steg guide till att starta en förening klickar du här.