I Sverok finns flera ideella arbetsgrupper med ansvar för olika delar av förbundets verksamhet. Varje arbetsgrupp har en ansvarig och en budget. Gruppens uppdrag regleras i en uppdragsbeskrivning som fastställs av styrelsen i början på varje verksamhetsår. Uppdragsbeskrivningarna hittar du bland våra styrdokument.

Vill du engagera dig inom förbundet? I så fall är arbetsgrupperna ett bra ställe att börja på. Läs mer om arbetsgrupperna här nedanför och se om det finns någonting som passar dig. Grupperna är nästan alltid öppna för nya medlemmar även om några grupper kan ha krav på viss  kompetens.

För allmän information om arbetsgrupperna kontakta förbundssekreteraren.

AG IT

Ansvarig: Mats Johansson
Kontakt: drift@sverok.se
Uppdrag: Underhålla och utveckla förbundets och distriktens IT-tjänster, i första hand e-post och webbsidor.

AG Forum

Ansvarig: Maria Rodén
Kontakt: forum@sverok.se
Uppdrag: Ansvarar för att underhålla och utveckla förbundets forum samt upprätthålla ett trevligt och öppet debattklimat.

AG Idrottsråd

Ansvarig: Andreas Hallqvist
Kontakt: andreas.hallqvist@sverok.se
Uppdrag: Inrättat av Riksmötet 2013.

AG IRC

Ansvarig: Johannes Axner
Kontakt: irc@sverok.se
Uppdrag: Ansvarar för att underhålla och utveckla den irc-kanal, #sverok på QuakeNet, som är knuten till förbundet, samt upprätthålla ett trevligt och öppet debattklimat.

AG Kulturråd

Ansvarig: Linus Larsson
Kontakt: linus@riotamot.com
Uppdrag: Inrättat av Riksmötet 2013.

AG Leia

Ansvarig: Linnea Risinger
Kontakt: linnea.risinger@sverok.se
Uppdrag: Inrättat av Riksmötet 2013.

AG Level Up

Ansvarig: Cecilia Hällstrand
Kontakt: levelup@sverok.se
Uppdrag: Strukturera, marknadsföra och utveckla Level Up, Sveroks utbildningssatsning. De som utbildas till utbildare ska aktivt verka för att genomföra utbildningar riktade mot föreningarna.

AG Mångfald (IAM)

Intersektionella Arbetsgruppen för Mångfald

Ansvarig: 
Kontakt:
Uppdrag: 

AG Riksmötesteknik

Ansvarig: Oliver Sundström
Kontakt: oliver.sundström@sverok.se
Uppdrag: Genom användning av modern teknik för ljud, ljus, nätverk och webbsändning dels underlätta genomförandet av Riksmötet, dels göra Riksmötet mer tillgängligt för så många som möjligt, både på plats i riksmöteslokalen och för de som ej närvarar via Internet.