Privat

Bidra med en gåva till Sveroks verksamhet och stötta ungdomars möjligheter till att utveckla både sig själva och sin verksamhet. Plusgiro 64 10 42-7

Ditt bidrag går till att stärka Sveroks föreningar och deras verksamhet. Sveroks medlemmar består till största delen av ungdomar och genom din gåva bidrar du till en meningsfull och social fritidssysselsättning för dessa. Pengarna sätts in på vårt plusgirokonto och fördelas i verksamheten. Kontakta oss innan du sätter in pengar om du vill att gåvan ska gå till ett specifikt ändamål eller projekt.

Företag

Kontakta oss för information.

Minnesgåva

Att ge en minnesgåva till Sverok är ett fint sätt att hedra minnet av en avliden. En gåva till Sverok bidrar till att våra ungdomar får möjlighet att utveckla både sin verksamhet och sig själva.

För att skänka en minnesgåva, märk din plusgiroinsättning med ”Minnesgåva till ”. I samband med betalningen kan du kontakta oss via telefon eller e-post så skickar vi ett minneskort till den adress du uppger (vanligtvis till begravningsbyrån eller till den avlidnes anhöriga). Om du önskar är det också möjligt att få en personlig hälsning på kortet.

Testamente

Att skriva in Sverok i sitt testamente innebär att du bidrar till att våra ungdomar får större möjlighet att utveckla sig själva och sin verksamhet. Du medverkar också till en demokratisk fostran av våra ungdomar samt möjlighet till ett rikare föreningsliv. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Sverok.

Kom ihåg att ditt testamente måste vara undertecknat av dig. Det bör också vara bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Vittnena ska känna dig relativt väl, så väl att de kan intyga att du är vid dina sinnens fulla bruk. De ska vara minst femton år och de får inte vara förmånstagare i ditt testamente eller ha några nära släktband till dig. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet.

För att ditt testamente ska vara lagligt bindande måste du ange följande i ditt testamente:
Organisationens namn: Sverok
Organisationsnummer: 802014-5424
Postadress: Box 128 25, 112 97 Stockholm

Sverok uppmuntrar att du anlitar juridisk expertis vid upprättande av testamente.

Övrig information

För närvarande omfattas vi inte av möjligheten för privatpersoner att göra skatteavdrag för lämnade gåvor eller att ta emot skattefri aktieutdelning.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter rörande gåvor är du välkommen att kontakta förbundets ekonomichef Johan Groth, 013-14 06 00, johan.groth@sverok.se

Tack för ditt stöd!


Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i förbundet?

Varje månad får alla föreningar och deras förtroendevalda förbundsbrevet skickat till sig med nyheter från förbundet. Om du inte sitter i styrelsen för någon förening kan du prenumerera på brevet genom att fylla i formuläret.Namn
E-postadress