Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 101 000 medlemmar i 3 600 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra.

Sverok får en stor del av sina intäkter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Statens syfte med detta bidrag är att stödja ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Detta gör vi genom att fördela stödet bland medlemsföreningarna och därmed låta medlemmarna ta direkt ansvar för gemensamma resurser. Sverok strävar också efter att vara ett så transparent förbund som möjligt där det är enkelt att vara delaktig i förbundets demokratiska processer.

Förutom själva spelandet kännetecknas Sverok av enkel administration samt ett stort ideellt engagemang. Genom att göra det administrativa till en naturlig del utan onödigt krångel kan större vikt läggas på spelande och på arrangemang av olika slag.

Spel vi inte spelar

Spel om pengar är inte en del av förbundets verksamhet. Casinospel som Poker, Bingo, Black Jack samt “Pay to win” och “Real economy games” är inget som anslutna föreningar kan få verksamhetsbidrag för. Spel i Sverok handlar inte om pengar, utan om att umgås och ha kul.

Sveroks vision

På egna villkor och genom vår ideella kraft – En stark och levande spelhobby. Utifrån detta jobbar förbundet med tre uppdrag:<br /><br /><br /><br /> Samla – Sverok ska samla spelare i en gemenskap präglad av spelglädje och demokratiskt medbestämmande. Utveckla – Sverok ska skapa möjligheter för sina medlemmar att utveckla sin verksamhet. Sprida – Sverok ska öppna nya vägar in i spelhobbyn så att fler får möjlighet att ta del av den.

Uppbyggnad

Sveroks högsta beslutande organ är Riksmötet som hålls varje höst. Till Riksmötet röstar föreningarna fram 101 ombud. Riksmötet diskuterar och beslutar kring förbundets viktiga frågor, allt ifrån ekonomi och verksamhet till värdegrund och vision.

Flödesschema-om-Sveroks-organisation_webb

Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ och väljs av Riksmötet. Styrelsen verkställer Riksmötets beslut och förvaltar och representerar förbundet under året. Till sin hjälp har styrelsen förbundskansliet som är Sveroks anställda personal. Kansliet sköter de administrativa uppgifterna som rör föreningarna och förbundet. På förbundsnivå finns också ideella arbetsgrupper, valberedning och revisorer som sköter större delen av förbundets centrala verksamhet. Styrelsen skickar även årligen sitt ombud till bolagsstämman för förbundets IT-bolag, Sverok Admin AB.

Inom Sverok finns tolv geografiskt baserade distrikt. De är självständiga och styrs av en styrelse som väljs en gång per år av föreningarna inom distriktet. Distrikten ska representera förningarna på regional nivå och fungera som ett lokalt samarbets- och stödorgan för Sveroks medlemmar.

Föreningarna är Sveroks kärna och bedriver verksamheten i förbundet. Vem som helst är välkommen att gå med i någon av föreningarna eller att tillsammans med andra starta en ny förening.