Här hittar du kontaktuppgifter till Sveroks styrelse, valberedning och revisorer. Mer info om vad varje grupp gör och vilka de olika medlemmarna är kan du hitta på respektive sida.

Styrelsen

Styrelsen är Sveroks strategiska ledning och de som är ytterst ansvariga för förbundet mellan Riksmötena. Styrelsen väljs av Riksmötet och består av upp till 12 personer. Personliga presentationer av alla styrelseledamöter hittar du på den här sidan.

Valberedningen

Valberedningen är den grupp som är ansvarig för att det inför varje Riksmöte finns ett förslag till ny styrelse (och andra förtroendeuppdrag). Deras uppgift är att träffa och intervjua medlemmar för att hitta ett så bra förslag som möjligt. En närmare presentation av valberedningen, och möjlighet att nominera kandidater, hittar du på den här sidan.

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att granska styrelsen och se till så att arbetet sker i enlighet med svensk lag, Sveroks stadgar och Riksmötets beslut. Revisorerna väljs av Riksmötet och Sverok har två ideella revisorer och en auktoriserad revisor, alla med varsin personlig ersättare. Mer info hittar du på den här sidan.