Sveroks riksmöte väljer en revisor med en revisorsersättare samt två ideella verksamhetsrevisorer med två ersättare. Revisorerna har i uppdrag att granska förbundets räkenskaper samt handlingar och att upprätta en revisionsberättelse. De ska även lämna ett förslag till beslut ifråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.

Ideella revisorer

Lloyd Baltz och Andreas Hallqvist är förbundets ideella verksamhetsrevisorer. Revisorsersättare är Myke Ripa samt Alexander Wallin.  Alla nås på förnamn.efternamn@sverok.se.

Auktoriserad revisor

Sveroks auktoriserade revisor arbetar på PWC. Revisor är Johan Rönnqvist, med Monica Hedberg som ersättare.