Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå nya kandidater till Sveroks olika förtroendeuppdrag. Om du är intresserad av att sitta i Sveroks styrelse, valberedning eller vara revisor, eller känner någon du tror skulle passa, är ett bra första steg att kontakta valberedningen.

Linnea Risinger (sammankallande)
Sanna Hedlund
Johanna Taller
Oliver Andersin
Richard Brorsson Moreau

Kontakt: valberedning@sverok.se