rapportbild

Våra föreningars verksamhet skapas av och för unga, hos oss har alla medlemmar rätt att vara delaktiga i att forma sin egen fritid. Genom att stödja det brinnande engagemang som finns hos våra medlemmar sprider det sig genom våra organisationer och ut i samhället. Ett starkt och aktivt föreningsliv skapar en kommun där unga vill stanna kvar och väljer att flytta tillbaka till. Ett fungerande samarbete mellan det unga föreningslivet och kommunen är något alla parter vinner på.

Sverok och Förbundet Vi Unga vill bygga starka samarbeten mellan lokalföreningar och kommunen. För att göra detta på bästa sätt har en undersökning gjorts för att få kunskap i hur relationen ser ut idag. Resultatet av den undersökningen har sammanställts i Hej Kommunen! En rapport om relationen mellan Sveroks och Vi Ungas föreningar och deras kommuner.

Rapport för datorvisning: hej-kommunen-rapport-web.pdf
Rapport för utskrift: hej-kommunen-rapport-print.pdf

Sammanfattning

Under våren har dialogträffar genomförts i olika kommuner mellan lokala föreningar och kommunerna, samtidigt har 130 föreningar intervjuats om deras relation till sin kommun. Föreningarna som deltagit har både positiva och negativa erfarenheter av samverkan med kommunen. De tre områden rapporten fokuserar på handlar om det ekonomiska stödet, hur kontakten med kommunen upplevs och om hur kontakten för en del föreningar saknas helt.

  • 57% av de föreningar som haft kontakt med kommunen upplever kontakten som positiv.
  • 68% uppger att de kommer att fortsätta ha kontakt i framtiden, ytterligare 5% menar att det är troligt.
  • 63% av föreningarna som inte har kontakt med kommunen vet heller inte vart de skulle vända sig om de skulle behöva.

Bland den statistik som presenteras är det tydligt att det finns mycket att glädjas för men även en hel del arbete kvar att göra. I ett försök att förbättra relationerna mellan föreningar och kommuner innehåller rapporten även tips till båda parter på vad man kan göra för att förändra.