Hej Regionen är ett projekt som drivs av Sverok med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet bedrivs i kommunerna Finspång, Kinda, Mjölby, Motala och Söderköping i Region Östergötland. Syftet med projektet är att sprida kunskap till barn och ungdomar om möjligheten att engagera sig i civilsamhället och att organisera sig i föreningar samt att föra det lokala föreningslivet närmare sina kommuner. Projektet startade i januari 2016 och sträcker sig över två år.

 

Under år 1 har ett vägledande material tagits fram baserat på de erfarenheter som samlats in. Materialet vänder sig både till kommuner och föreningslivet med tips om hur de möjliggör samarbeten mellan varandra.

Ett levande lokalt föreningsliv – Tips för ett bättre samarbete mellan kommuner och ungdomsföreningar

Materialet finns dels i en broschyr där det mest intressanta resultatet har lyfts ut. Materialet finns också i en mer utförlig rapport som går att läsa här. Under projektets andra år har ett kompletterande studiecirkelmaterial tagits fram, materialet går att ladda ner här.

Obs! Broschyren och studiecirkelmaterialet finns även upptryckta i fysiska exemplar. Om du eller din organisation vill ha några exemplar så kontakta projektledare Carl Löfstrand, kontaktuppgifterna ser du nedan.

År 2 av Hej Regionen har likt år 1 fokuserat på att anordna dialogträffar mellan de utvalda kommunerna, Sverok Östergötland och våra lokala spelföreningar. Nu under år 2 har vi även varit ute på mässor och andra evenemang i de olika kommunerna och informerat barn och ungdomar om möjligheten att bilda föreningar. Efter sommaren blev vi också klara med ett studiecirkelmaterial som kan användas av barn och unga som vill påverka och få till en förändring i kommunen där de bor. Studiecirkelmaterialet går att ladda ner här.

Kontakt
Projektledare Carl Löfstrand
carl.lofstrand@sverok.se
010-5519312