Projektet är Ung Medias och Sveroks gemensamma satsning för ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Projektet sträcker sig över tre år och började i juni 2012. Tidigare år har NAB kartlagt strukturer inom förbunden, samt tagit fram likabehandlingsplaner och utbildningar. Under 2015 skapas studiecirkelmaterialet ”Tankebanken –  Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring” för medlemsföreningar, men också en kunskapsbank som samlar erfarenheter från de senaste årens likabehandlingsarbete.

Tankebanken – Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

Tankebanken – Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

Vill du ladda ner studiecirkelmaterialet ”Tankebanken – Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring”?
Klicka här för att ladda ned den i PDF-format i färg
Klicka här för att ladda ned den i PDF-format i svartvitt

Du kan även lyssna på studiecirkelmaterialet.

Under det första året gjordes en kartläggning av båda förbundens normer och strukturer utifrån ett mångfalds-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv bland anställda, förtroendevalda och medlemmar. Utifrån kartläggningens resultat togs en likabehandlingsplan för förbundens förändringsarbete fram, som stått i fokus för projektår två och tre.

Kartläggningen bestod av en enkät som skickades ut till medlemmarna och som följdes upp i form av telefonintervjuer, samt två maktmätningar (en på Ung Medias årsmöte och en på Sveroks riksmöte). Dessutom genomfördes tillsammans med anställda och förtroendevalda från varje förbund en kartläggning och nulägesnalays av exkluderande och diskriminerande strukturer inom varje förbund. Detta gjordes med hjälp av metoden Civilt samhälle som togs fram av Vi Unga.

Under första och även under andra året anordnade NAB i samarbete med Studiefrämjandet en konferens. Konferensen tema under första året var ”Mångfald i den ideella världen – men hur?”. Temat för konferensen 2014 var ”Mångfald och likabehandling – Hur lyckas vi i längden?”.NAB_logo

Under NABs andra år låg fokus på att inkludera och implementera likabehandlingsplanerna i verksamheten. Förutom det skapades även ett studiecirkelmaterial för att jobba för likabehandling och mångfald för våra medlemsföreningar under våren 2015. Det anordnades också ett antal informationsseminarier med de föreningar som velat jobba eller redan jobbat med likabehandling och mångfald.

Nu är NAB inne på sitt tredje och sista år och kommer vi bland annat att jobba med utbildningsmaterial till föreningar som vill jobba med likabehandlingsfrågor. 2015 kommer projektet ha en egen kommunikatör i form av Nicholas Ranégie. NAB kommer också att skapa en webbplats som samlar erfarenheterna från de senaste årens arbete. Om du vill hjälpa projektet så får du gärna höra av dig med tankar och erfarenheter.

•••

KONTAKT
Mångfaldskoordinator och projektledare
Milena Kraft
milena.kraft@ungmedia.se
milena.kraft@sverok.se
Telefon: 013 – 65 29 56

Kommunikatör
Nicholas Ranégie
nicholas.ranegie@sverok.se
Telefon: 076-322 72 78

Styrgrupp:
Alexander Hallberg (förbundsordförande Sverok): alexander.hallberg@sverok.se
Sandra Rönnsved (förbundsordförande Ung Media): sandra.ronnsved@ungmedia.se