Respect All, Compete

Projektledare: Mattias von Gegerfelt, mattias.von.gegerfelt@sverok.se
Beställare: Alexander Hallberg
Syfte: Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom fysiska mötesplatser, gemensamma ramverk, utbildningar och e-sportläger. Detta vill vi göra tillsammans med spelare, arrangörer, spelcenter, spelutvecklare och politikerRespect All, Compete är ett projekt startat av Sverok och finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Hej Regionen

Projektledare: Carl Löfstrand, carl.lofstrand@sverok.se
Beställare: Albin Westermark
Syfte: Hej Regionen! är ett projekt som drivs av spelhobbyförbundet Sverok med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Syftet med projektet är att sprida kunskap till barn och ungdomar om möjligheten att engagera sig i civilsamhället och att organisera sig i föreningar samt att föra det lokala föreningslivet närmare sina kommuner. Projektet bedrivs i kommunerna Finspång, Kinda, Mjölby, Motala och Söderköping i Region Östergötland.

FTW – gamification inom föreningsadministration

Projektledare: Sanna Hedlund, sanna.hedlund@sverok.se
Beställare: Tjarls Metzmaa
Syfte: ”For the win! är spelet om er förening! Klara uppdragen, se föreningen levla och låt ert engagemang synas! Alla medlemmar kan spela för föreningen, så låt era eldsjälar få sällskap bland uppdragen. Antar ni utmaningen?”

Regionala föreningskonsulenter

Projektledare: Christer Pettersson, christer.pettersson@sverok.se
Beställare: Alexander Hallberg
Syfte: Konsulenterna ska arbeta med föreningsutveckling. Målet för 2014 är att Sverok ska ha regionala konsulenter på minst tre platser i landet. Konsulenterna har sin verksamhet på regional nivå men vara anställda på och arbetsledas från förbundsnivå.

Spellovet 2017

Projektledare: Malin Hole
Beställare: Tjarls Metzmaa
Syfte: Syftet med Spellovet är först och främst att synliggöra och positionera spelhobbyn som en positiv fritidssyssla för barn och unga. Genom att Spellovet är en gemensam aktivitet som engagerar Sveroks medlemsföreningar, distrikt och förbundet kan Spellovet stärka samhörigheten inom Sverok. Spellovet är också en anledning att initiera samarbeten med andra aktörer inom spelhobbyn.