Framsida likabehandlingsplanSedan sommaren 2012 driver Sverok tillsammans med Ung Media projektet NAB (Normer, Attityder och Beteenden). Projektets huvudsakliga mål är att skapa mer jämlika förbund; förbund som fortlöpande och genomgående arbetar för jämställdhet och mångfald såväl som mot diskriminering.

Första steget var att göra en kartläggning av rådande normer och deras effekter, samt de värderingar och maktstrukturer som genomsyrar förbundet idag. Kartläggningen pågick i åtta månader och resulterade bland annat i denna likabehandlingsplan, som du kan ladda ner. Planen är ett omfattande dokument som samlar en mängd effekter, delmål och förslag på åtgärder. Effekterna ska ange riktningen för Sveroks långsiktiga likabehandlingsarbete. Delmålen är kopplade till konkreta åtgärder som sträcker sig över cirka ett år.

Vi vill med det här dokumentet visa vad Sverok gör för att bli ett mer jämställt och mångfaldspräglat förbund som välkomnar alla, oberoende av bakgrund och förutsättningar. Genom att möjliggöra för fler att ta del av det vi gör kan vi också förverkliga förbundets vision:

”På egna villkor och genom vår ideella kraft.
En stark och levande spelhobby.”

Klicka här för att ladda ner Sveroks likabehandlingsplan i PDF-format.

 

För dig som vill se på detaljnivå hur vi arbetar med genomförandet av likabehandlingsplanen så kan ni läsa vårt interna arbetsdokument ”Handlingsplan för likabehandlingsplanen”. Dokumentet uppdateras löpande och innehåller interna referenser.

 

Likabehandlingsarbete:

Under Malmö Pride 2014 släppte RFSL Ungdom och Sverok en rapport om unga hbtq-gamers syn på TV- och dataspelskulturen och hur den påverkar dem. Rapporten heter “… jag finns inte i spel”, och visar på att en majoritet av de svarande i undersökningen har haft negativa upplevelser kopplade till sin sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck när de spelar onlinespel. Rapporten visar även att långt ifrån alla erfarenheter är negativa, och att onlinespel också skapar utrymmen för trygga rum och nya möten med personer med liknande erfarenheter.

2014 drog Sverok igång projektet Respect All, Compete, finansierat av Allmänna Arvsfonden, som syftar till att skapa att skapa en mer välkomnande kultur och attityd inom e-sporten.  Projektet vill skapa positiv utveckling inom e-sporten genom fysiska mötesplatser, gemensamma ramverk, utbildningar och e-sportläger.

Våren 2015 släppte Sverok studiematerialet ”Tankebanken – Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring”. Med studiecirkelmaterial kan grupper och föreningar lära sig mer om normer och hur de samverkar med makt, men också hur normer påverkar cirkelmedlemmarna som individer och gruppen som helhet.