22970288565_42a6c3d198_o

En ideell förening är en grupp med minst tre personer som förenas kring en hobby eller en gemensam fråga. Den ideella föreningen antar stadgar som fungerar som regler för gruppen, den bestämmer vad föreningen ska heta och vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen.

Styrelsen består vanligtvis av en ordförande, en kassör och en sekreterare. Ordföranden är den som är ytterst ansvarig för föreningen, kassören håller koll på ekonomin och sekreteraren skriver protokoll under styrelsemötena och håller oftast koll på all viktig dokumentation en förening kan ha.

Styrelsen beslutar om och driver den dagliga verksamheten mellan årsmöten. Men det är under själva årsmötet som alla medlemmar är med och beslutar om riktningen och verksamheten föreningen ska ha. Besluten som fattas under årsmötet har styrelsen sedan i uppdrag att arbeta med under det kommande verksamhetsåret.

Andra poster som är knutna till en förening är valberedare och revisor, dessa sitter dock inte i styrelsen. Valberedningen kan bestå av ett antal individer, förslagsvis tre personer, som under året letar efter kompetenta personer som kan sitta i styrelsen under nästkommande verksamhetsår och driva verksamheten vidare. Revisorn/revisorernas arbete är att granska att styrelsen har arbetat med att genomföra det som beslutades under årsmötet och att ekonomin är i ordning. I och med att revisorn, och även valberedningen i viss mån, har en granskande roll så är det olämpligt att dessa sitter i styrelsen vilket är ett vanligt misstag som många gör.

Fördelen med en ideell förening är att alla medlemmar får vara med och bestämma, samtidigt som en grupp som har formaliserat sig genom att starta en förening har mycket större möjligheter att ansöka om exempelvis projektmedel från organisationer och kommuner för att genomföra projekt eller annat.

Du kan alltid läsa mer om olika typer av ideella föreningar här >>