Sverok är ett förbund som organiserar föreningar som spelar spel. Det finns många andra förbund som gör andra saker och det är inte ett krav att välja just Sverok. En förening får bara välja ett förbund så det är viktigt att fundera över vilket som passar bäst. Sverok försöker vara det allra bästa på att stötta spelare, och eftersom varje förening har sina individuella behov och intressen är det bra när det finns flera olika typer av stöd.

Hos Sverok får varje förening ett ekonomiskt bidrag som föreningen är fri att använda till precis det som passar er bäst. Utöver det finns det träffbidrag för föreningar som har mycket aktiviteter, lokalbidrag för föreningar som har egen lokal och projektbidrag för föreningar som vill göra stora arrangemang. Från Sverok får ni också gratis olycksfallsförsäkring som täcker alla deltagare, ett eget bankkonto och möjlighet att enkelt kunna komma i kontakt med andra spelare. Ni har också möjlighet att få hjälp och stöd från Sveroks föreningsutvecklare som är väl insatt i spelhobbyn. Alla bra stödvarianter ni får som medlemsförening i Sverok går att läsa om här.

Andra förbund gör andra saker, så när ni startar en förening kan det vara bra att se över vilka andra alternativ som finns. En förening kan bara vara med i ett förbund, så det är viktigt att fundera på var man kan få bäst hjälp för det föreningen vill göra. Några andra förbund som också brukar passa bra för föreningar som håller på med spel är:

Amatörteaterns riksförbund (Teater och lajv)

Unga Forskare (Naturvetenskap och teknik)

Vi Unga (Ungdomsverksamhet)

En längre lista över ungdomsförbund hittar du här.